Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

2 SOSU-assistenter samt 1 pædagog til Hus 2 og 4, Bocenter Tranbjerg

Bocenter SYD - VEST / Bocenter Tranbjerg

Aarhus, Østjylland

Indrykket
09-08-2018
Kontakt
Bocenter SYD - VEST / Bocenter Tranbjerg
Trankærgårdsvej 108
8310
Tranbjerg J
Praktisk information
Oprettet
09-08-2018
Udløber
28-08-2018
Kviknummer
LJA-64261158
Jobtype
Deltid
Arbejdsområde
Socialrådgivning

Om jobbet
Borgercenter Syd søger pr. d. 1.10.18, 1 SOSU-assistent til hus 2 samt 1 SOSU-assistent og 1 pædagog til hus 4. Alle stillinger er på 30 og 32 t/uge.

Ved Borgercenter Syd rekrutterer vi målrettet tværfagligt, for at kunne leve op til forventningerne som de er beskrevet i Voksen handicap Gentænk og det Fælles Faglige Fundament. Bocenter Tranbjerg hus 2 og hus 4 er botilbud for unge voksne udviklingshæmmede efter §108.

Hus 2 har 6 pladser. Målgruppen er borgere med en udviklingsalder fra 3 måneder til 4 år og som alle har brug for massiv støtte.

Vi arbejder med elementer fra Neuropædagogik, KRAP, skærmning/containing, snoezelen og sansestimuli samt ud fra den enkelte beboers handleplan. Vi bruger tegn til tale og konkreter samt benytter os af ipads og anden velfærdsteknologi.

Hus 4 har 4 pladser. Målgruppen er borgere med behov for tæt støtte, bl.a. borgere med infantil autisme samt diverse komobiditeter, som kendetegnes ved bl.a.:

 • Manglende evne af social og kommunikativ formåen
 • Impulsstyret / behovsstyret adfærd
 • Lav frustrationstærskel
 • Højt stressniveau, hvilket kan udmønte sig i selvskadende eller udadreagerende adfærd.

Udgangspunktet er, at der arbejdes med en 1 til 1 normering med forudsigelig, struktureret hverdag og anerkendende tilgang til borgeren i forhold til den enkeltes ressourcer. En ydmyg tilgang samt en grundlæggende forståelse for borgerens handicap vægtes højt, da det er vores mulighed for at forstå adfærden bag handlingerne.

Vi ønsker at understøtte to fundamentale behov i ethvert menneskes liv; støtte til at klare hverdagen på egne præmisser og frihed til at leve et liv på egne betingelser. Formålet er at udvikle og vedligeholde borgernes evne til at fungere optimalt i hverdagen samt at kompensere for den nedsatte funktionsevne.

Tværfagligt samarbejde og pårørendesamarbejde er en stor del af den daglige praksis.

Uanset faggruppe deler alle de daglige opgaver omkring borgerne. Som SOSU-assistent vil der være særlige opgaver ift. medicinhåndtering, herunder dispensering, kontrol og brug af FMK, oplæring af kollegaer, deltagelse i sundhedsfagligt netværk på tværs af borgercenter syd mm. Bocenter Tranbjerg er et døgndækkende tilbud, og arbejdstiden er fordelt med dag-, aften og weekendarbejde (hver 2. weekend), hele året rundt. Der er tilknyttet vågen nattevagt.

Bocenter Tranbjerg er primært beboernes hjem og er sekundært en arbejdsplads for de som er ansat til at hjælpe og støtte beboerne i at leve det liv de gerne vil og få opfyldt de behov de har.


Din profil
Vi forventer, at:

 • Du er faglig velfunderet samt villig til at arbejde med din egen fagpersonlige udvikling
 • Du har vilje, mod, overblik og intuition
 • Du er psykisk robust kombineret med en personlig rummelighed
 • Du kan reflektere, iagttage og er indstillet på intern / ekstern supervision
 • Du er tydelig i sprog og handling
 • Du er loyal, engageret og ansvarlig i din professionelle fremgang
 • Du kan tage lederskab på opgaveløsningen, herunder tage ansvar for at udarbejde den skriftlige dokumentation
 • Du kan tilrettelægge dit arbejde på baggrund af borgerens funktionsniveau og fastholde fokus på udviklingsområderne
 • Du kan være konfliktløser
 • Du tager ansvar og medvirker til et godt arbejdsmiljø

De pædagogiske arbejdsområder er bl.a.:

 • At udarbejde pædagogiske planer for borgerne 
 • At dele viden med kollegaer 
 • At sikre struktur og forudsigelighed i hverdagen 
 • At guide/støtte borgeren i den daglige livsførelse 
 • At arbejde med den enkeltes udviklingsmuligheder og potentiale 
 • At udarbejde statusbeskrivelser og afholde statusmøder 
 • At sikre god kontakt til pårørende og andre samarbejdspartnere.

For Sosu-Assistenten prioriteres erfaring med medicindispensering og lyst til at være ”bannerfører” på den sundhedsfaglige del af indsatsen i et samspil med Borgercenter Syds øvrige sundhedsfaglige personale.


Derfor skal du vælge os
Vi tilbyder et job:

 • Med indflydelse på arbejdsmetoder og arbejdsgange
 • Med mulighed for en pædagogisk hverdag med høj grad af selvstændighed, kompetence og ansvar
 • Med klare og gennemskuelige rammer for borgere og ansatte
 • Med åbne, engagerede og reflekterende kollegaer
 • Med kollegaer i udvikling og med fokus derpå
 • Med en udfordrende og spændende målgruppe
 • Med gode muligheder for refleksion, faglig sparring og evt. efteruddannelse
 • Hvor din indsats er med til at gøre en forskel

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.


Hvis du vil vide mere
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Afdelingsleder Louise Friis på telefon: 41 87 45 53 eller Centerchef Jacob Thiesen på telefon: 20 93 63 89


Ansøgning
Stillinger i Aarhus Kommune søges elektronisk. Klik på ”Søg job” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Ansøgningsfristen er mandag den 20.8.2018.

Samtaler afholdes tirsdag den 28.8.2018.


Om os
Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse yder hjælp til kommunens borgere på social- og beskæftigelsesområdet. Området er delt op i to forvaltninger og en fælles stab. Magistratsafdelingen beskæftiger omkring 4.000 medarbejdere. 

Beskæftigelsesforvaltningen er ansvarlig for tilbud til borgere, der står uden for eller er i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det kan blandt andet være kontanthjælpsmodtagere, revalidender, førtidspensionister, sygedagpengemodtagere samt nyankomne flygtninge og indvandrere. 

Socialforvaltningen er ansvarlig for kommunens tilbud til personer med handicap, sindslidende, misbrugere samt udsatte børn og unge.

I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus kommune. 
De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement

https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

Ansøg nu
Kontakt
Bocenter SYD - VEST / Bocenter Tranbjerg
Trankærgårdsvej 108
8310
Tranbjerg J
Praktisk information
Oprettet
09-08-2018
Udløber
28-08-2018
Kviknummer
LJA-64261158
Jobtype
Deltid
Arbejdsområde
Socialrådgivning
Beliggenhed