Gem annonce

Ambitiøse medarbejdere til styrket kapacitets- og økonomistyring i kriminalforsorgen

DIREKTORATET FOR KRIMINALFORSORGEN

København, Storkøbenhavn

Indrykket
15-05-2020
Kontakt
DIREKTORATET FOR KRIMINALFORSORGEN
Strandgade 100
1401
København K
Danmark
Tlf
72554120
Praktisk information
Oprettet
15-05-2020
Udløber
07-06-2020
Kviknummer
LJA-80279219
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Administration

Trives du i en dynamisk organisation med stor politisk bevågenhed? Vil du være med til at udvikle og styrke den fremtidige kapacitets- og økonomistyring af fængsler og arresthuse samt prøve kræfter med spændende og vigtige projekter på et af statens største driftsområder?

Så er du måske en af vores nye kollegaer i Koncern Økonomi i Kriminalforsorgen. Vi søger nye kollegaer til budgetenheden, og en barselsvikar i kapacitetsenheden. Stillingerne ønskes besat snarest muligt.

Om kriminalforsorgen og Koncern Økonomi
Kriminalforsorgen er en del af Justitsministeriets koncern og forvalter en central opgave i straffesagskæden: at fuldbyrde straf. Kriminalforsorgen har blandt andet ansvaret for landets fængsler og arresthuse samt ansvaret for at føre tilsyn med prøveløsladte og betinget dømte. Endvidere har kriminalforsorgen ansvaret for at drive udrejsecentre for afviste asylansøgere.

Kriminalforsorgens koncern består af Direktoratet for Kriminalforsorgen, fire kriminalforsorgsområder i Danmark samt Kriminalforsorgen i Grønland. I hvert område ligger en række institutioner, hvortil de enkelte fængsler, arrester, tilsynskontorer (KiF) og pensioner hører. Kriminalforsorgens koncern har ca. 4.400 ansatte.

Koncern Økonomi er centralt placeret i Direktoratet for Kriminalforsorgen i Center for Økonomi og Kapacitet. Kontoret er opdelt i 3 enheder, som beskæftiger sig med hhv. kapacitet, bemanding og økonomi i fængsler og arresthuse.

Koncern Økonomis hovedopgave er at sikre en sammenhængende styring af kriminalforsorgens finanslovsbevilling på ca. 3,4 mia. kr. samt direktoratets budgetter. Som led heri koordinerer Koncern Økonomi koncernens arbejde med økonomi og kapacitetsstyring, samt vagtplanlægning og bemanding. Dertil har Kriminalforsorgen en låneramme på godt 4 mia. kr., som afspejler en meget stor bygningsmasse samt væsentlige aktiver inden for blandt andet IT og sikringsudstyr. Der er således tale om en kompleks styringsopgave, som stiller store krav til en skarp økonomistyring.

Dine opgaver

Budgetenheden
Budgetenheden har ansvaret for at sikre en sammenhængende koncernstyring af kriminalforsorgens finanslovsbevilling på ca. 3,4 mia. kr.

Du skal arbejde med både drifts- og udviklingsopgaver, der skal understøtte en forbedret økonomistyring og prioritering af kriminalforsorgens ressourcer, så der sikres en transparent og effektiv ressourceanvendelse, der understøtter en målrettet varetagelse af kerneopgaven. Herunder implementering af nye styringskoncepter, bevillingsarbejde, forbedret systemunderstøttelse, ledelsesinformation, budgetanalyser m.v.

Som medarbejder i Koncern Økonomi skal du endvidere løse en række forskelligartede og ofte tværgående opgaver, der medfører at du skal samle trådene på tværs af kriminalforsorgen og orientere dig mod både dine kollegaer i Direktoratet for kriminalforsorgen, i kriminalforsorgsområderne rundt i landet og i justitsministeriets departement. Det er derfor vigtigt, at du er god til at samarbejde og skabe relationer. Ligeledes vil en række opgaver være relateret til betjening af kriminalforsorgens direktør, justitsministeren og Folketinget.

Kapacitetsenheden
Kapacitetsenheden har ansvaret for den overordnede og generelle styring af kapacitet og belæg (dvs. fængsels- og arrestpladserne mv.), herunder aktivering og status på pladsåbninger og analyser af kriminalforsorgens fremtidige kapacitetsbehov.

Belægget i kriminalforsorgens institutioner styrer den væsentligste del af kriminalforsorgens ressourceforbrug og opgaverne løses derfor i et tæt samarbejde med kontorets øvrige medarbejdere, kriminalforsorgsområderne og relevante kontorer i direktoratet. Løbende strafskærpelser mv. stiller fortsat stigende krav til en tæt og præcis kapacitetsstyring i kriminalforsorgen. Du vil som medarbejder i kapacitetsenheden spille en central rolle heri.

Hvem er du?
Vi lægger blandt andet vægt på, at du:

  • Har en samfundsvidenskabelig uddannelse (nyuddannede kandidater kan også komme i betragtning).
  • Er ansvarsfuld.
  • Har interesse for og lyst til at arbejde med tal.
  • Har analytisk sans og gode formuleringsevner.
  • Er fleksibel og god til at samarbejde.
Vi tilbyder

  • Udfordrende og varierende arbejdsopgaver, som indebærer en bred berøringsflade i organisationen, hvor ansvar og kompetence følges ad.
  • Et stærkt fagligt miljø med kvalificerede og tværfagligt orienterede kollegaer.
  • En uformel omgangstone med et åbent og trygt arbejdsmiljø.
  • Fleksible arbejdsforhold, hvor der tilstræbes at være en god balance mellem arbejdsliv og privatliv.
Vi er ambitiøse, men vi prioriterer tid til et godt grin og det gode samarbejde i kontoret – og med dem, vi arbejder sammen med. Arbejdsopgaverne i kontoret er i konstant udvikling, og der vil være stor mulighed for faglig udvikling og ansvar. Der vil desuden være mulighed for selv at være med til at præge opgaveporteføljen efter interesser og kompetencer.

Løn- og ansættelsesvilkår
Der er tale om fuldtidsstillinger. Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC for akademikere i staten. Ansættelse sker som fuldmægtig eller konsulent alt efter erfaringer og kvalifikationer.

Arbejdspladsen er beliggende på Strandgade 100, 1401 København K.

Ansøgning
Stillingerne søges elektronisk via knappen ”Søg stillingen”.

Ansøgning, CV, oplysning om forudgående erfaring, dokumentation for uddannelse og eksamenskarakter samt andet relevant materiale skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest søndag den 7. juni 2020. Vi forventer at holde samtaler i uge 24.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med en eventuel samtale giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister. Inden ansættelse skal vi modtage dokumentation for CV, f.eks. ansættelsesbeviser.

Hvis du indkaldes til samtale, skal du til samtalen medbringe identifikation, f.eks. pas eller kørekort.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil høre mere om stillingerne, er du velkommen til at ringe til Chef for Koncern Økonomi, Jacob Kirk Jensen på telefon 7255 4843, enhedsleder for kapacitetsenheden Kirsten Lærkeholm på telefon 7255 4303 eller specialkonsulent i budgetenheden Maja Flachs Madsen på telefon 7255 4227.

Du kan i øvrigt læse om os på www.kriminalforsorgen.dkAlle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ansøg nu
Kontakt
DIREKTORATET FOR KRIMINALFORSORGEN
Strandgade 100
1401
København K
Danmark
Tlf
72554120
Praktisk information
Oprettet
15-05-2020
Udløber
07-06-2020
Kviknummer
LJA-80279219
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Administration
Beliggenhed
Gem annonce