Gem annonce

Analysemedarbejder

Aalborg Universitet

Aalborg, Nordjylland

Indrykket
07-01-2021
Kontakt
Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 7F
9220
Aalborg
Danmark
Praktisk information
Oprettet
07-01-2021
Udløber
20-01-2021
Kviknummer
LJA-81555026
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Administration, Analyse

Ved Studieservice på Aalborg Universitet er en stilling som analysemedarbejder (specialkonsulent) ledig til besættelse fra 1. marts 2021.

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med til at sikre og udvikle det datagrundlag, der danner baggrund for vigtige ledelsesbeslutninger og arbejdet med kvaliteten i Aalborg Universitets uddannelser? Er du engageret i din opgaveløsning, trives du med forskelligartede opgaver, og motiveres du af arbejde i et politisk miljø? Så er du måske vores nye kollega i Strategi og Kvalitet i Aalborg Universitets Studieservice.

Studieservice søger en analysemedarbejder med tiltrædelse snarest muligt. Stillingen er placeret i Strategi og Kvalitet, som er et område i Studieservice.

Aalborg Universitet har stort fokus på kvalitet i og udvikling af uddannelsesdata og analyser på uddannelsesområdet. Data og analyser udgør essentiel ledelsesinformation, og arbejdet med uddannelsernes kvalitet og udvikling er i stadig stigende grad baseret på analyser og nøgletal. Der er både fra ekstern side samt fra organisationen et stort fokus på data og anvendelsen af disse i kvalitetssikringen af universitetets uddannelser. Samtidig stiger det nationale, politiske fokus på området, og kvalitet i uddannelser er et omdrejningspunkt i den politiske debat. Der er således et stort behov for løbende udvikling, monitorering og analyse af uddannelsesdata.

Som analysemedarbejder kommer du derfor til at arbejde med et felt, som har stor bevågenhed og interesse for universitetet.

I Strategi og Kvalitet arbejder vi med politisk, strategisk ledelsesstøtte, akkreditering samt kvalitetssikring og -udvikling i forhold til universitetets uddannelser. Opgaverne omfatter bl.a. dialog med ministeriet, udvikling af universitetets kvalitetssystem i henhold til eksterne krav, interne processer og strategiske indsatser samt gennemførelse af løbende monitorering, periodiske evalueringer og implementering af tiltag med henblik på kvalitetsudvikling af universitetets uddannelser.

Enheden forestår derudover ledelsesstøtte til rektorat, prodekaner, institutledere, studieledere og studienævnsformænd i forbindelse med strategi og kvalitet på uddannelsesområdet. Herunder rådgivning og støtte vedr. anvendelse af data som grundlag for strategiske ledelsesbeslutninger og udvikling af uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet.

Dine arbejdsopgaver

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte:

 • Udarbejdelse af rapporter med relevant ledelsesinformation

 • Udtræk og formidling af analyser af eksterne data på sektorniveau og internt på Aalborg Universitet på forskellige niveauer

 • Tæt samarbejde med kolleger om udarbejdelse af politikker og procedurer vedrørende universitetets kvalitetssystem

 • Fastsættelse af grænseværdier for nøgletal i universitetets kvalitetssystem

 • Samarbejde på tværs af universitetet om arbejde med at udvikle og ensarte data

 • Relevant sagsbehandling

Dine kompetencer:

Du har

 • en relevant videregående uddannelse (cand.oecon. eller lign.)

 • stærke kompetencer inden for databehandling og analyse (og meget gerne erfaring med data på uddannelsesområdet)

 • betydelig politisk forståelse

 • indsigt i og interesse for uddannelsesområdet

 • erfaring i selvstændigt at udarbejde ledelsesinformation

 • erfaring med sagsbehandling, gerne i den offentlige sektor

 

Du besidder bl.a. følgende personlige kvalifikationer

 • kan arbejde systematisk og selvstændigt med god forståelse for den kontekst, du befinder dig i, herunder ikke mindst de politiske rammer og vilkår

 • er stærk i både skriftlig og mundtlig kommunikation

 • er hurtig til at sætte dig ind i nyt stof, fagområder og udfordringer

 • arbejder sikkert med fagområdet, og har blik for både detaljer og helheder

 • har gode samarbejdsevner og er opsøgende og opmærksom på interessenternes perspektiver

 • bidrager til det faglige og sociale fællesskab på en aktiv og konstruktiv måde

 

Om os:

I Strategi og Kvalitet får du 13 kompetente og engagerede kolleger. Omgangsformen er uformel og kendetegnet ved et godt fagligt og socialt fællesskab. Du får en bred kontaktflade både internt i Strategi og Kvalitet, i Studieservice og bredt ud i organisationen.

Stillingen er en fuldtidsstilling, hvor du får stor indflydelse på dine arbejdsopgaver og tilrettelæggelsen af din arbejdstid. Stillingen ønskes besat på specialkonsulentniveau, hvilket er udtryk for de ambitioner og forventninger, der er til en ny analysemedarbejder.

Tiltrædelse i stillingen er 1. marts 2021 eller efter nærmere aftale. Der er ansøgningsfrist den 20. januar, og der vil blive holdt samtaler den 25. januar 2021.

Er du interesseret i at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte områdechef Lone Hougaard (9940 9418, loho@adm.aau.dk)

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i staten med indplacering som specialkonsulent. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Arbejdssted

Aalborg

Ansøgningsfrist

20/01/2021

Stillings ID

1137667


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ansøg nu
Kontakt
Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 7F
9220
Aalborg
Danmark
Praktisk information
Oprettet
07-01-2021
Udløber
20-01-2021
Kviknummer
LJA-81555026
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Administration, Analyse
Beliggenhed
Gem annonce