Gem annonce

Børnerådgivere med børnefaglig erfaring til Børneenheden i Aabenraa

Familieretshuset Aabenraa

Aabenraa, Syd- og Sønderjylland

Indrykket
17-02-2021
Familieretshuset Aabenraa
Storetorv 10
6200
Aabenraa
Danmark
Praktisk information
Oprettet
17-02-2021
Udløber
14-03-2021
Kviknummer
LJA-81729602
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Konsulent og rådgivning, Psykiatri, Socialrådgivning

Familieretshuset søger børnerådgivere med relevant børnefaglig erfaring til Børneenheden i Aabenraa

Du kan evt. have en baggrund som cand. pæd. Pæd. Psych, erfaren pædagog med relevant efteruddannelse eller lign.

Brænder du for at gøre en positiv forskel og har du lyst til at arbejde med børn, hvis forældre har søgt om behandling af sager bopæl, forældremyndighed og/eller samvær? Så læs videre.

Kort om Familieretshuset

I Familieretshuset løser vi alle opgaver for brudte familier i et enstrenget familieretligt system. Forældrenes ansøgninger bliver screenet og visiteret til det forløb, som passer til den enkelte families behov. Vi har øget fokus på at styrke forældrenes samarbejde om barnets trivsel med en konflikthåndterende tilgang. Barnets trivsel er det bærende hensyn, og der er derfor oprettet en særlig børneenhed med en kontaktperson til barnet.

Stillingerne er på 37 timer om ugen med tiltrædelse 1. maj 2021.

Arbejdsopgaver

I Familieretshusets Børneenhed har vi særligt fokus på inddragelse af børn. Barnets trivsel er omdrejningspunkt i det nye skilsmissesystem, hvor Børneenheden er barnets indgang til Familieretshuset i forbindelse med forældrenes skilsmisse. Børneenheden tilbyder hjælp og støtte med udgangspunkt i det enkelte barns behov. Det er Børneenheden, som afholder børnesamtaler og udpeger en børnesagkyndig kontaktperson, der tilbyder børnesagkyndig rådgivning og støtte til barnet også i familieretten. Børneenheden betjener desuden skilsmissetelefonen, varetager det overvågede samvær og afholder børnegrupper.

Vores nuværende medarbejdere i Børneenheden består af børnesagkyndige med baggrund som psykologer, personale med anden relevant børnefaglig baggrund, samt erfarne pædagoger og socialrådgivere med relevant efteruddannelse og kontorfunktionærer.

Vi søger derfor børnesagkyndige i Børneenheden, som har særlig interesse i mødet med barnet. Formålet med arbejdet i Børneenheden er at sikre, at børnene bliver inddraget, støttet og hørt, samt understøtte opgaveløsningen for Børn og forældre. De børnesagkyndige børnerådgivere, arbejder tæt sammen med medarbejderne i Børn og forældre.

I sager om skilsmisse, forældremyndighed, barnets bopæl og samvær er opgaverne i Børneenheden at:       

 • være kontaktperson for børn, når der verserer en sag i Familieretshuset eller familieretten

 • afholde samtaler med børn med henblik på inddragelse af barnets perspektiv

 • overvåge samvær mellem barn og forælder

 • være gruppeleder i børnegrupper

 • afholde børnesamtale i familieretten

 • passe skilsmissetelefonen

 

Alle opgaver håndteres med fokus på barnets bedste, således at barnets ret til trivsel og beskyttelse kommer i første række.

Dine kompetencer

 • Du har indgående kendskab til udviklings-, tilknytnings- og krisepsykologi.

 • Du har stor indlevelsesevne og evner at tage afsæt i den livssituation barn og forældre er i

 • Du har viden om, erfaring med og interesse for børns trivsel og udvikling set i forhold til de særlige problematikker som livet i en skilt familie rejser,

 • Du er som børnerådgiver god og hurtig til at skabe kontakt, udvise empati, anerkendelse, og opbygge en relation med barnet, således at det får mulighed for at udtrykke sig om svære emner

 • Du har lyst til at arbejde indenfor det familieretlige område samt har interesse for at tage del i udviklings- og omstillingsprocesser,

 • Du har flair for og lyst til også at varetage de administrative opgaver, som følger med arbejdet som børnesagkyndig, herunder erfaring med skriftlig formidling, sagsbehandling og IT-systemer

 • Du har forståelse for at arbejde i en politisk styret organisation

 

Vi tilbyder dig

 • Et fællesskab bestående af kompetente børnerådgivere, jurister og kontorfunktionærer

 • Grundig oplæring og uddannelse i at arbejde med børn og familier i skilsmisse

 • Fast supervision

 • Mulighed for at være med til at videreudvikle metoder og tiltag på det familieretlige område

 • Mulighed for at opbygge bred erfaring med børnesamtaler

 • Mulighed for at blive kontaktperson for et eller flere børn

 • Mulighed for at blive en del af teamet omkring vores børnegrupper

 • Mulighed for at blive en del af teamet, der arbejdet med overvåget samvær

 • Mulighed for at blive en del af teamet, der passer børnenes skilsmissetelefon

 

Ansættelsesvilkår

Ansættelsesområdet vil være Social- og Ældreministeriet med tilhørende institutioner. Arbejdsstedet vil være i Aabenraa.

Du vil blive ansat efter gældende overenskomst. Der vil i forbindelse med ansættelsen blive indhentet børneattest for de ansøgere, der tilbydes ansættelse.

Yderligere oplysninger

Hvis du har spørgsmål til stillingen er du meget velkommen til at kontakte funktionsleder Anna-Sophie Trolle Vahl på tlf.: 93 59 99 93.

Onboarding

Familieretshuset tager oplæring af nye medarbejdere seriøst og erfarne og fagligt kompetente kolleger vil have fokus på, at give dig en flyvende start med fokus på både teori og praksis med afsæt i konkret sagsarbejde og opgaveløsning.

Ansøgning

Hvis du er interesseret i stillingen, beder vi dig sende ansøgning sammen med cv og anden relevant dokumentation elektronisk via stillingsopslaget på www.Familieretshuset.dk senest den 14. marts 2021.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 19. marts 2021.

Vi ønsker os en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle, uanset personlig baggrund, til at søge.


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ansøg nu
Job i virksomheden
Familieretshuset Aabenraa
Storetorv 10
6200
Aabenraa
Danmark
Praktisk information
Oprettet
17-02-2021
Udløber
14-03-2021
Kviknummer
LJA-81729602
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Konsulent og rådgivning, Psykiatri, Socialrådgivning
Beliggenhed
Gem annonce