Gem annonce

Døgnpædagog til den Sikrede Institution Kompasset

Region Nordjylland

Brønderslev, Nordjylland

Indrykket
11-07-2019
Kontakt
Region Nordjylland
Saturnvej 2
9700
Brønderslev
Praktisk information
Oprettet
11-07-2019
Udløber
11-08-2019
Kviknummer
LJA-74410620
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Socialrådgivning

Enkelte døgnpædagoger til spændende job på Den Sikrede Institution Kompasset
 
Om stillingerne konkret:
På Kompasset er der nu en åbning for enkelte døgnmedarbejdere på fuld tid. Stillingerne er til besættelse hurtigst muligt.

Kompasset løser på landsplan opgaver for børn og unge på 10-17 år, der anbringes i varetægtssurrogat, som led i en afsoning, på social plads i forbindelse med fx pædagogisk/psykologisk udredning, eller på mistanke om vedvarende kriminalitet.
Kompasset er et helhedstilbud, som ud over bohusene rummer skole, værksteder og fritidstilbud.

Der er tale om en unik opgave i en velfunderet institution med høj faglighed, som har det erklærede mål at levere sikrede tilbud i faglig særklasse.
 
Ansættelsen vedrører institutionens bohuse. Hvert hus er normeret til 4 beboere, og døgndækkes af ca. 9 medarbejdere, primært erfarne pædagoger, 365 dage om året. Dog er beboerne i skole og beskæftigelse i vores interne undervisningstilbud i dagtimerne på hverdage.
 
Der arbejdes i skiftende arbejdstider, fordelt på alle årets dage. Arbejdsdagene er fordelt på 8, 15 og 24 timers forløb, under hensyntagen til kontinuitet i den pædagogiske dagligdag samt skabelse af attraktive arbejdspladser. Der er indgået lokal arbejdstidsaftale i den forbindelse med Socialpædagogerne. En del af timerne ligger hver anden weekend samt på helligdage.
 
Målgruppen er kompleks og kendetegnes særligt ved behov for et sikret tilbud, hvorfor der er tale om en potentiel voldsomhed. Børnenes og de unges problematikker kan dog dække over store forskelligheder i problembillede og ressourcer.
 
Døgnpædagogerne er absolutte nøglepersoner i udførelsen af den socialpædagogiske indsats, som det kommer til udtryk i værdigrundlaget og det pædagogiske grundlag.
 
Kerneværdierne professionalisme, ordentlighed og lydhørhed er fundamentet og udgangspunktet for det pædagogiske arbejde og skal sikre, at arbejdet på institutionen gennemsyres af både brugerorienteret, faglig og organisatorisk kvalitet, både i den konfliktforebyggende daglige indsats, og når vore medarbejdere skal kunne agere handleorienteret i det akutte konfliktfelt.
 
 
Vi forventer af vores døgnpædagoger, at de:

 • er uddannede pædagoger og besidder faglighed, der formås omsat i praksis
 • har erfaring fra socialpædagogisk døgninstitution el.l. i arbejdet med unge med særlige vanskeligheder og potentielt udadrettet adfærd
 • har gode skriftlige kompetencer
 • er indstillede på at arbejde loyalt ud fra værdigrundlag og det pædagogiske grundlag
 • har gode personlige kompetencer og evne til at skabe en positiv og tillidsfuld kontakt
 • kan arbejde i et velstruktureret miljø, hvor der er fokus på skabelse af positive samværs- og udviklingsrum
 • er i stand til, med pædagogisk/kommunikativ tilgang, i videst muligt omfang at forebygge magtsituationer
 • har evne og vilje til åben kollegial refleksion i pressede situationer
 • er i stand til, og villige til, fysisk, og med handlekraft, at gå ind i de situationer, hvor det måtte være påkrævet
 • er etisk velfunderede
 • er i stand til at indgå i forpligtende samarbejde, såvel med nærmeste kolleger og tværfaglige samarbejdspartnere som eksterne interessenter
 • har engagement i faglig udvikling og etablering af et dynamisk tilbud i faglig særklasse
 • er engagerede og har et godt humør

  Det kan i forhold til etableringen af meningsfulde fritidstilbud, der ud over være en fordel med kompetencer indenfor fx kreativt/billedkunstværksted eller pædagogisk idræt og med vilje til at inddrage disse kompetencer i praksis. Der er gode rammer til formålet.

  Vi tilbyder:
 • mulighed for indflydelse på den dynamiske og løbende udvikling af en unik institution i Nordjylland, med ambition om en i særklasse høj faglighed i tilbuddet
 • fokus på skabelsen af et godt og trygt arbejdsmiljø
 • en spændende og struktureret hverdag, med en multifacetteret og omskiftelig målgruppe
 • løbende faglig vejledning og sparring fra såvel ledelse som psykolog og socialrådgiver
 • tæt og helhedsorienteret tværfagligt samarbejde på tværs af institutionen
 • dedikerede og dygtige kolleger, der lægger vægt på skabelsen af fagligt gode tilbud, samt et positivt, og humørfyldt, samarbejde
 • en nærværende og opmærksom daglig ledelse
 • supervision
 • løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principperne i Ny Løn
   
  Yderligere oplysninger:
  Værdigrundlag og pædagogisk grundlag kan findes på Kompassets hjemmeside, på www.kompasset.rn.dk.  For eventuel anden information vedrørende stillingerne kan der rettes henvendelse til én af vore afdelingsledere. Disse træffes i dagtimer på hverdage via tlf. 9764 7950.
   
  Der indhentes børne- og straffeattest ved eventuel indstilling til ansættelse.
   
  Ansøgningsfrist er den 11.08.2019. Ansøgninger, vedlagt dokumentation af uddannelse og erfaring skal sendes via linket.

  Da vi erfaringsmæssigt har mange ansøgere, opfordres der til, at ansøgningen vedhæftes billede.
   
  Der forventes afholdt ansættelsessamtaler den 16.08.2019, og indkaldelser vil komme pr. mail, hvorfor man bedes holde øje med sin mailboks (og evt. spamfilter) i dagene op til.


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ansøg nu
Kontakt
Region Nordjylland
Saturnvej 2
9700
Brønderslev
Praktisk information
Oprettet
11-07-2019
Udløber
11-08-2019
Kviknummer
LJA-74410620
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Socialrådgivning
Beliggenhed
Gem annonce