Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

ErhvervsPhD i livscyklusvurdering og cirkulær økonomi

Danish Crown

Randers, Østjylland

Indrykket
11-02-2019
Kontakt
Danish Crown
Marsvej 43
8960
Randers
Danmark
Praktisk information
Oprettet
11-02-2019
Udløber
27-02-2019
Kviknummer
LJA-70590316
Jobtype
PhD
Arbejdsområde
Forskning og undervisning, Økonomi og regnskab

Er du videnskabeligt interesseret i miljøforhold og bæredygtighed? Og brænder du for at gøre en forskel for klodens samlede miljøbelastning? Så er det måske nu, at du skal tage næste skridt i din karriere.

 

Danish Crown søger i samarbejde med Aarhus Universitet en kandidat til en 3-årig ErhvervsPhD-stilling inden for livscyklusvurdering (LCA) som redskab til fremme af cirkulær økonomi for kødprodukter.

 

Vi leder efter dig, som ønsker at blive en del af et højt profileret projekt og skabe brugbare resultater for erhvervslivet og forskning. Vi er åbne for ansøgere fra både erfarne som nyuddannede akademikere, der ønsker at tage næste skridt i karrieren. Hvis det lyder interessant, bedes du endelig læse videre.

 

Præsentation

Danish Crown-koncernen er en global kødvirksomhed og blandt verdens største inden for sit felt.

Koncernen er verdens største eksportør af grisekød og Europas største producent af grisekød. Vi er desuden Europas største kødforædlingsvirksomhed og en betydelig aktør på det europæiske oksekødsmarked. Med vores 4WD strategi er målet at gøre Danish Crown til en stærkere koncern, hvor nøgleordene er fokusering, værdiskabelse og vækst. Danish Crown ønsker som toneangivende kødvirksomhed at medvirke til produktion af kødprodukter på en måde, der understøtter den cirkulære økonomi.

 

Du får ansættelse i et team, der arbejder med miljøforhold og den grønne bæredygtighed. Afdelingen har et bredt ansvarsområde og arbejder for flere af Danish Crown Groups forretningsenheder. Afdelingens opgaver er både myndighedsgodkendelser, certificeringer og audits, miljøvurderinger, miljødata, miljøprojekter, interessevaretagelse, metodeudvikling, samt F&U i krydsfeltet miljø og kød med hovedvægt på slagterierne og kødforædling. Opgaverne varetages i tæt dialog med fabrikker, myndigheder og organisationer. Medarbejderne i teamet har alle en naturvidenskabelig baggrund, og vi lægger vægt på, at samarbejdet er dynamisk, åbent og udviklende.

 

Projektbeskrivelse

Du vil som ErhvervsPhD blive tilknyttet et igangværende samarbejdsprojekt mellem Aarhus Universitet, SEGES (landbrugets videns- og innovationshus) og Danish Crown - benævnt GUDP-projekt: Competetive Sustainable Ressourceefficient Pork 4.0. Formålet er at forbedre den miljømæssige profil af svinekød gennem optimering i hele kæden fra svineproducent til slagteri og at udvikle de relevante vurderings- og kommunikationsredskaber i forhold til aftagere af grisekødsprodukter.

 

Vores forbrug af fødevarer er ansvarlig for en del af klodens samlede miljøpåvirkning. Det gælder ikke mindst vores forbrug af animalske fødevarer. Derfor er der behov for en fokuseret indsats for at stimulere til en forbedret ressourceudnyttelse og sikre, at kødproduktionen bidrager optimalt til fremtidens cirkulære økonomi. Indkøbere fra toneangivende aftagere af kødprodukter efterspørger informationer om disse forhold og EU-kommissionen udarbejder overordnede retningslinjer for, hvordan de miljømæssige effekter skal dokumenteres for at sikre transparens i miljøkommunikation. Disse retningslinjer er baseret på livscyklusvurderinger.

 

Vi forestiller os, at projektarbejdet bl.a. vil omhandle

 

  • Udvikling af metoder til livscyklusvurdering af kød med fokus på processerne på slagteriet, herunder identificering af de mest relevante miljøkategorier for denne proces og for kødets samlede miljøbelastning fra hele kæden

  • Udvikling af (allokerings)model, der kobler produktion og salg sammen

  • Udvikling af metoder til opsamling af data fra slagteriet, der muliggør, at livscyklusvurderinger fremadrettet kan udarbejdes på rutinemæssig basis i overensstemmelse med de kommende retningslinjer i den kommende PEF-standard for Red Meat

  • Undersøgelser af slagteriets muligheder for at forbedre grisekødets miljøprofil

  • Anvendelse af miljøindikatorer i kundekommunikation, herunder udvikling af værktøj til denne kommunikation

 

 

Krav til kandidaten

Vi forventer, at du efter en kort introduktion til problemstillingen selvstændigt kan indgå i løsning af ovennævnte projekt med løbende sparring fra de vejledere, du får tilknyttet fra Danish Crown, og vejlederen fra Aarhus Universitet. Du skal være i stand til at arbejde struktureret og metodisk med projektet, således både de kommercielle virksomhedsperspektiver og den forskningsfaglige udvikling understøttes. Vi forventer, at du skal være med til at løfte og gennemføre livscyklusvurderinger af grisekød. I løbet af projektperioden vil du skulle besøge flere af vores forretningsområder, så du skal kunne begå dig internationalt i forskellige kulturer og samarbejdsformer.

 

Vi forestiller os, at du har en relevant naturvidenskabelig baggrund med dokumenterede gode resultater. Det er et krav fra Innovationsfonden, at du har et vægtet gennemsnit på mindst 8,2 på 7-trinsskalaen eller 9 på 13-skalaen samlet for bachelor- og kandidatgrad. Derudover at du mindst har fået karakteren 10 for dit kandidatspeciale. Læs mere om karakterreglerne på Innovationsfondens hjemmeside.

 

Personlige egenskaber

Som person nyder du at knække en fagligt krævende problemstilling og er udviklingsorienteret på både projektets og egne vegne. Du kan selvstændigt administrere frihed under ansvar og evner at holde hovedet koldt i pressede situationer. Overblik, struktur og metodik kendetegner din arbejdsstil, hvor du samtidig har en evne til at tilpasse dig forskellige kulturer og samarbejdssituationer. Du forstår betydningen af et godt teamwork, er uformel og ligefrem, og deler gerne viden og erfaring med andre. Du kommunikerer desuden flydende på engelsk både i skrift og tale.

 

Samarbejde med Aarhus Universitet

Som ErhvervsPhD indskrives du ligeledes på Aarhus Universitet, og er underlagt universitets krav som stipendiat. Arbejdstiden fordeles mellem Danish Crown og Aarhus Universitet, men du vil primært have din arbejdsplads i Randers ved Danish Crown. Det forventes desuden, at du deltager i forskellige forløb på Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi i Foulum. Yderligere information om ErhvervsPhD-ordningen kan du finde på www.erhvervsphd.dk

 

Ansøgning

Er du interesseret i denne unikke stilling? I så fald bedes du sende en ansøgning, CV, eksamensbevis samt eventuelt publikationsliste senest onsdag den 27. februar 2019 - og gerne tidligere, da vi løbende afholder samtaler.

 

Ansættelsesvilkår

Din ansættelse vil være hos Danish Crown, hvor dine ansættelsesvilkår vil blive aftalt. Du ansættes på fuld tid i tre år i Danish Crown på almindelige funktionærbetingelser. Den endelig ansættelse hos Danish Crown er betinget af støtte fra Innovationsfonden.

 

Kontakt

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Sustainability Director, Charlotte Thy, Danish Crown, tlf. 8919 1606 / chtc@danishcrown.dk eller lektor Lisbeth Mogensen, Aarhus Universitet, tlf. 8715 8025 / lisbeth.mogensen@agro.au.dk

Ansøg nu
Kontakt
Danish Crown
Marsvej 43
8960
Randers
Danmark
Praktisk information
Oprettet
11-02-2019
Udløber
27-02-2019
Kviknummer
LJA-70590316
Jobtype
PhD
Arbejdsområde
Forskning og undervisning, Økonomi og regnskab
Beliggenhed