Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Genopslag - Leder til socialrådgiverteam og psykologteam Aalborg Kommune

Aalborg Kommune

Aalborg, Nordjylland

Indrykket
08-06-2020
Kontakt
Aalborg Kommune
Boulevarden 13
9000
Aalborg
Danmark
Praktisk information
Oprettet
08-06-2020
Udløber
05-08-2020
Kviknummer
LJA-80419340
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Behandling og sundhed, HR og personale, Ledelse

I Aalborg Kommune skal 11.500 børn i alderen 0-6 år opleve dagtilbud af høj kvalitet både i almen- og specialområdet. Aalborg Kommune søger med tiltrædelse 1. oktober 2020 en leder, som kan varetage ledelse af henholdsvis psykologteam og socialrådgiverteam i et nyetableret center på dagtilbudsområdet. Den centrale opgave bliver at sikre en god teametablering af de to teams, understøtte tværprofessionelt samarbejde på dagtilbudsområdet samt bidrage til implementering af fælles principper for inklusion på 0-6 års området i Aalborg Kommune.

 

Pr. 1. august 2020 etableres en ny fælles enhed, som er en fusion af Udviklingsafsnit for Børn og Unge, Tværfaglig Team og 3 specialbørnehaver. Enheden etableres for at styrke sammenhængskraft og helhedsorienterede indsatser på 0-6 års området. Den nye fælles enhed kommer til at består af 6 teams samt overordnet ledelse af specialbørnehaverne (Se nærmere beskrivelse af ny fælles enhed samt Uddybning - ny dagtilbudslov omsat i Aalborg Kommune og udviklingstiltag på 0-6 års området, Sociale fællesskaber der rykker 3. udkast). I den opslåede stilling skal man varetage ledelse af henholdsvis et team af psykologer og et team af socialrådgivere.

 

Psykologteamet består for nuværende af 4 psykologer. Socialrådgiverteamet består af 4 socialrådgivere. Psykologer og socialrådgiver i de 2 teams har frem til 1. august 2020 været organiseret i 4 tværfaglige teams. Psykologteamet skal desuden udvides med 3-4 medarbejdere med henblik på at styrke inklusionsindsatser på 0-6 års området. Både socialrådgivere og psykologer løser en bred vifte af opgaver, men fælles for dem er, at de både fokuserer på udvikling af børns læringsmiljøer og børnefællesskaber i dagtilbud og forebyggende familieindsatser. Psykologerne har ligeledes ansvaret for at lave psykologiske vurderinger, som indgår som en del af vurderingsgrundlaget i visitation til diverse specialtilbud.

 

Vi tilbyder en stilling, hvor

 • Du sammen med medarbejdere skal arbejde på at etablere 2 nye teams, hvor faglig ledelse og fortsat fokus på stærkt tværprofessionelt samarbejde skal gå hånd i hånd

 • Du skal arbejde med erfarne og kompetente medarbejdere, som brænder for at gøre en forskel for børn og familier

 • Du får rig mulighed for at sætte dit præg på den videre udvikling i to nyetablerede teams og bidrage til, at vi lykkes med tidlig opsporing og videreudvikling af tidligere indsatser

 • Du skal arbejde i et børne- og familieområde, hvor vi arbejder for et stærkt fællesskab også professionelt, samtidig med at der skal være plads til lokalt råderum

 • Du bliver en del af et velfungerende lederteam, hvor vi insisterer på, at ledelse kræver medspil og bliver til i et samspil mellem mennesker og på tværs af organisationer

 

Om dig

Vi søger en leder, som har et indgående kendskab til dagtilbudsområdet og gerne også fra specialområdet.

Vi forventer, at du

 • Har relevant faglig baggrund som uddannet cand. Psych og med viden og erfaring med socialt arbejde

 • Har erfaring som leder og kan sætte strategisk retning, agere som kulturbærer og er handlekraftig jf. vores værdigrundlag for God Ledelse

 • Du har erfaring med ledelse af medarbejdere

 • Kan arbejde strategisk og sikre implementering af politikker og strategier

 • Kan sikre driften og har styr på økonomien

 • Arbejder for at styrke det tværprofessionelle samarbejde med fokus på helheder og sammenhænge i løsning af kerneopgaven

 • Er udviklingsorienteret og kan sætte og omsætte ambitiøse mål

 • Har gennemslagskraft

 • Er netværksskabende og kan etablere samarbejde på tværs i organisationen

 

Beskrivelse af ny fælles enhed

Den nye fælles enhed etableres med henblik på at skabe de bedste rammer for et fortsat fokus på understøttelse af det samlede 0-6 års område fra forebyggende familiebaserede indsatser i hjemmet til understøttelse af og samarbejde omkring opgaven i dagtilbud. Fra indsatser målrettet barnet og familien til samtidig udvikling af de læringsmiljøer og fællesskaber, som barnet er en del af i dagtilbud.

 

Sammenlægningen skal styrke de helhedsorienterede indsatser på 0-6 års området samt den gode overgang til skole og samarbejdet med Skoleforvaltningen. Der skal sikres et stærkt fagfagligt videns- og handlegrundlag gennem faglig ledelse samt understøttelse af fortsat udvikling af det tværprofessionelle samarbejde bl.a. i dialogmøder og netværksmøder på 0-6 års området.

 

Faglig ledelse prioriteres i organiseringen af medarbejderne i den nye fælles enhed. Den fagfaglige ledelse skal understøtte faglig kvalitet i indsatserne, men det fordrer også en øget opmærksomhed på ledelse og facilitering af det tværprofessionelle samarbejde. Der skal derfor etableres et tæt tværprofessionelt samarbejde i enheden og med øvrige samarbejdspartnere som f.eks. Sundhedsplejen. Samtidig skal fordeling / organiseringen af opgaver i den ny fælles enhed søges løst efter geografisk opdeling i områderne centrum, nord, øst og syd / vest mhp. at styrke det relationelle i det tværgående samarbejde i områderne.

 

Samtidig skal enheden fungere som læringscenter og varetage opgaver i forhold til specialpædagogisk råd og vejledning samt understøttende handlinger i almenområdet. Indsatsen skal foregå som aktionslæring / læring i praksis med fokus på læringsmiljøer og har til formål at videns- og kompetenceopbygge i almenområdet - men også den anden vej, så specialområdet får erfaringer og viden fra almenområdet.

 

Fokus i ledelse af psykologteamet og socialrådgiverteamet

Udviklingsfokus i begge teams vil være at sikre en god teametablering, hvor man har fokus på at styrke det professionelle læringsfællesskab med en tydelig evaluerings- og læringskultur. Der vil være fokus på at hjælpe medarbejdere igennem processen med overgang fra tidligere teams til nye teams. I socialrådgiverteamet er der 2 nyansættelser, som tiltræder 1.oktober, så oplæring og relevant følgeskab vil være i fokus. Psykologteamet skal udvides, så proces i forhold til ansættelser skal gennemføres. Du vil som leder få ansvar for at sikre, at der kan laves psykologiske vurderinger på alle børn, hvor man overvejer specialtilbud. Samtidig er det essentielt, at medarbejdere i begge teams understøtter inklusionsindsatser i almenområdet.

 

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til afsnitsleder Rikke Beha på tlf. nr. 25199240.

 

Ansøgningsfrist er den 5. august 2020.

Samtaler afholdes den 12. august 2020.


Ansøg nu
Kontakt
Aalborg Kommune
Boulevarden 13
9000
Aalborg
Danmark
Praktisk information
Oprettet
08-06-2020
Udløber
05-08-2020
Kviknummer
LJA-80419340
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Behandling og sundhed, HR og personale, Ledelse
Beliggenhed