Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Hjerneskadecentret, Aarhus Kommune, søger neuropsykolog til fast fuldtidsstilling.

Aarhus Kommune - Hjerneskadecentret i Aarhus

Aarhus, Østjylland

Indrykket
26-03-2021
Kontakt
Aarhus Kommune - Hjerneskadecentret i Aarhus
Marselisborg Centret
8000
Aarhus C
Praktisk information
Oprettet
26-03-2021
Udløber
19-04-2021
Kviknummer
LJA-81877228
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Psykiatri

Trives du i et miljø, hvor du kan arbejde selvstændigt, og samtidig være en del af et fagligt stærkt fællesskab, der har fokus på at udvikle neuropsykologisk rehabilitering så den føres bedst muligt ud i livet?

Kan du svare ja til det spørgsmål, bør du overveje at søge den ledige fuldtidsstilling på Hjerneskadecentret. Stillingen er til besættelse pr. 1. juni eller snarest derefter.

Om jobbet:

Hjerneskadecentret tilbyder helhedsorienteret, specialiseret neuropsykologisk rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade. Centret har mange forskellige forløbstyper, som er tilpasset omfanget af den hjerneskaderamtes vanskeligheder. Nogle kortere forløb har rådgivningsmæssig karakter, hvor den hjerneskaderamte efter en række samtaler forventes at kunne vende tilbage til arbejde eller uddannelse. Længere forløb af op til halvandet års varighed tilbydes hjerneskaderamte med mere betydende og komplekse skader. Indsatserne omfatter rehabiliteringsaktiviteter, individuelle samtaler og opfølgning på Hjerneskadecentret, mhp. at den hjerneskaderamte tilegner sig kompensationsstrategier inden eller sideløbende med uddannelse eller arbejde.  

Som et led i rehabiliteringen foregår både en udvikling og en afklaring af funktionsevnen, samt støtte til arbejdsfastholdelse eller uddannelse. Det helt overordnede formål med indsatsen er at støtte den hjerneskaderamte i forhold til at vinde fodfæste på arbejdsmarkedet, og i det hele taget at få dagligdagen og det sociale liv til at fungere optimalt.

På centret arbejder 11 fagligt stærke kolleger, hvoraf 6 er neuropsykologer. Herudover er følgende faggrupper repræsenteret: Fysioterapeut, læge, neuropædagog, antropolog, socialrådgiver og administrativ medarbejder.

Hjerneskadecentret har et godt arbejdsmiljø, med høj medarbejdertrivsel, som bl.a. udmønter sig i et godt samarbejde omkring idéer og initiativer i kollegagruppen. Ledelsen er dynamisk og understøtter udvikling indadtil med øje for trivsel og høj faglighed.

Hjerneskadecentret bidrager tillige med løsninger til hele området erhvervet hjerneskade i Aarhus kommune.

Stillingen indebærer:

 • Neuropsykologiske undersøgelser og screeninger.

 • Samtaleterapi og psykoedukation, individuelt og i gruppe.

 • Kognitiv træning med fokus på metakognitive refleksioner og udvikling af kompensationsmetoder.

 • Kontaktpersonsfunktion, hvor man i tæt samarbejde med en kollega har ansvaret for en række rehabiliteringsforløb.

 • Undervisning af hjerneskaderamte.

 • Undervisning og ekstern supervision af andre faggrupper.

 • Udarbejdelse af skriftlig dokumentation.

 • At varetage opgaver indenfor det beskæftigelsesmæssige område i et tæt samar-bejde med jobcentret.

 • Tæt samarbejde med arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner mhp. at rådgive om optimal tilrettelæggelse af arbejdsfunktioner, der modsvarer borgerens res-sourcer og vanskeligheder.

 • Afhængigt af kompetencer og interesse, mulighed for at indgå i opgaver indenfor specialiseret rehabilitering på tværs af afdelinger i Aarhus Kommune.

 

Din profil:

Vi søger en psykolog, som:

 • Er specialistuddannet neuropsykolog eller godt på vej.

 • Har viden om og erfaring med rehabilitering.

 • Kan arbejde selvstændigt og har et godt overblik. 

 • Har erfaring med terapeutiske samtaler.

 • Har erfaring med supervision.

 • Har lyst til at engagere sig i et tæt tværfagligt samarbejde.

 • Har mod på at sætte sit præg på udvikling af rehabilitering af hjerneskaderamte, både på

 

Hjerneskadecentret og på tværs af Aarhus Kommune.

Derfor skal du vælge os:

Vi tilbyder:

 • Engagerede kolleger der brænder for rehabilitering af hjerneskaderamte.

 • En arbejdsplads der er i udvikling, og hvor du selv kan være med til at sætte dit præg på opgaveløsningen.

 • Spændende og udfordrende opgaver.

 • At du bliver en del af en arbejdsplads hvor vidensdeling vægtes højt.

 • Et højt fagligt miljø med supervision og mulighed for faglig udvikling.

 • Et fagligt miljø, hvor metoderne justeres i forhold til de hjerneskaderamtes be-hov, kultur og baggrund. Der anvendes metoder fra bl.a. CFT og kognitive ad-færdsterapi.

 • Mulighed for at indgå i opgaver og samarbejder på tværs af Sociallægeinstitutio-nen og området erhvervet hjerneskade i Aarhus kommune.

 

Løn- og ansættelsesforhold:

Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

Hvis du vil vide mere:

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til områdeansvarlig læge, afdelingsleder Lene Borgbjerg på telefon 41858277

Ansøgning:

Stillinger i Aarhus Kommune søges elektronisk på nedenstående link.

Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. Ved ansøgningen forventes vedlagt dokumentation for uddannelse, tidligere ansættelser, CV mv.

Ansøgningsfrist:

Den 18.04.21.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag d. 23.04.21.

Om os:

Hjerneskadecentret, P.P. Ørums Gade 11, Bygning 2, 8000 Aarhus C, er en del af Social-lægeinstitutionen, og er organisatorisk forankret i Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Centret har samarbejdsflader i hele kommunen.

Hjerneskadecentret tilbyder specialiseret helhedsorienteret neuropsykologisk rehabilitering til borgere med følger efter erhvervet hjerneskade. Målet med et rehabiliteringsfor-løb er, at den hjerneskaderamte bliver bedre i stand til at deltage i det arbejdsmæssige og sociale liv. Bag dette overordnede mål gemmer der sig en række delmål, der tilsammen udgør forudsætningerne for øgede ressourcer og personlig vækst. Der arbejdes efter videns baserede metoder, og resultater søges altid dokumenteret.

Sociallægeinstitutionen beskæftiger ca. 90 fastansatte og består af syv enheder: Neuro-pædagogisk Team (bostøtte for erhvervet hjerneskade), Hjerneskadeteamet, Hjerneskadecentret, Gratis Psykologhjælp til Unge, Sundhedsteam Vejlby Centervej, Sundheds-team Fredens Torv samt Lægeteam i RusmiddelCenter Aarhus.


Ansøg nu
Lignende job
Kontakt
Aarhus Kommune - Hjerneskadecentret i Aarhus
Marselisborg Centret
8000
Aarhus C
Praktisk information
Oprettet
26-03-2021
Udløber
19-04-2021
Kviknummer
LJA-81877228
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Psykiatri
Beliggenhed