Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Lektorat i uddannelsesvidenskab

Syddansk Universitet - Det Humanistiske Fakultutet

Odense, Fyn

Indrykket
16-08-2019
Kontakt
Syddansk Universitet - Det Humanistiske Fakultutet
Campusvej 55
5230
Odense
Danmark
Praktisk information
Oprettet
16-08-2019
Udløber
15-09-2019
Kviknummer
LJA-74821805
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Analyse, Forskning og undervisning

Ved Institut for Kulturvidenskaber, Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet i Odense er et lektorat inden for uddannelsesvidenskab med særligt fokus på kvalitative og/eller kvantitative longitudinale studier af uddannelsesbaner og uddannelsesforandringer ledigt til besættelse pr. 01.01.2020 eller snarest derefter.

 

Institut for Kulturvidenskaber varetager forskning, undervisning og formidling inden for Filosofi, Kulturstudier, Litteratur, Medievidenskab og Uddannelsesvidenskab. Information om Institut for Kulturvidenskaber findes på http://www.sdu.dk/ikv  Den, der ansættes i stillingen, vil få tæt kontakt med det allerede etablerede forskningsmiljø inden for uddannelsesvidenskab på instituttet.

 

Lektoren vil skulle indgå i forskningsprojekterne Reform 2017 og Datadrevet kvalitetsudvikling og frafaldsminimering på humaniora. Førstnævnte projekt undersøger gymnasie-uddannelserne i lyset af reform 2017 med fokus på elevers, læreres og lederes oplevelse af og udvikling over et tre årigt forløb. Sidstnævnte undersøger årsager til frafald samt sammenhænge mellem frafald og undervisnings- og studiemiljø på videregående uddannelser.

 

De primære arbejdsopgaver vil bestå i dataindsamling og analysearbejde samt deltagelse i øvrige forskningsopgaver i relation til projekterne. Vi søger en medarbejder, der har stærke kompetencer inden for kvalitative og kvantitative longitudinale studier, og som har erfaring med uddannelsesvidenskabelig forskning på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Ligeledes forventes gode kompetencer inden for mundtlig og skriftlig kommunikation.

 

Stillingen indeholder forskning, undervisning, vejledning og formidling samt deltagelse i eksternt samarbejde. Desuden administration efter aftale. Lektoren skal kunne varetage bredere undervisningsopgaver på instituttets uddannelser og skal således have dokumenterede forsknings- og undervisningsmæssige kvalifikationer på mindst ph.d.-niveau. Ved besættelse af stillingen vægtes de samlede kompetencer og erfaringer inden for forskning, forskningssamarbejde, uddannelse, undervisning og administration.

 

Lektoren forventes at yde en aktiv indsats ved deltagelse i et kollektivt forskningsmiljø herunder med ansøgninger om eksterne midler, tilrettelæggelse af konferencer og internationalt samarbejde. Desuden indgår der i stillingen deltagelse i udviklingen af instituttets uddannelser samt aktiviteter omkring undervisningen.

Ved besættelse af stillingen vægtes de samlede kompetencer og erfaringer inden for forskning, forskningssamarbejde, uddannelse, undervisning og administration.

 

Ansøgninger vil blive bedømt af et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. Hver ansøger vil modtage den del af bedømmelsen, der angår ansøgeren selv. Der vil som led i den samlede vurdering af ansøgerens kvalifikationer indgå en samtale.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til professor Ane Qvortrup på tlf. 65 50 22 24 / e-mail anq@sdu.dk eller institutleder Per Krogh Hansen på tlf 65 50 14 51 eller e-mail pkha@sdu.dk

 

Ansøgning, løn og ansættelsesforhold mv.

Ansættelse finder sted efter overenskomst mellem Finansministeriet og AC, Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2019.   

 

Såfremt ansøgeren ikke har dokumenteret undervisningserfaring svarende til adjunktniveau sker ansættelsen på prøve i 1 år.

 

Ansøgningen skal indeholde:

 

  • Ansøgning

  • CV

  • Eksamensbeviser

  • Undervisningsportefølje (se nærmere nedenfor)

  • Publikationsliste med angivelse af de publikationer der vedhæftes

  • Op til 6 af de mest relevante værker. Der vedhæftes en pdf-fil for hver enkelt publikation. Hvis der er medforfattere til en publikation, skal der vedlægges medforfattererklæring som en del af den pågældende pdf-fil

 

Ansøgning og alle bilag skal være på dansk, engelsk eller et af de skandinaviske sprog. Kopi af originale eksamensbeviser bedes medsendt.

 

Ved ansøgning om lektorat skal vedhæftes undervisningsportfølje som dokumentation for undervisnings- og vejledningsmæssige kvalifikationer - se vejledning her.

 

Du bedes venligst være opmærksom på, at vi kun modtager pdf-filer og ikke zip-filer, jpg eller andre billedfiler. Den enkelte fil må ikke være over 10 MB. Såfremt du har mere end en fil til hvert felt, skal du kombinere pdf-filerne til en samlet fil inden du uploader, da hvert enkelt felt kun kan håndtere en fil. Alle pdf-filer skal være ulåste og tillade binding og må ikke være password beskyttede.

 

Ansøgningen vil blive bedømt af et sagkyndigt udvalg. Når bedømmelsesudvalget har afgivet sin vurdering, modtager ansøgeren den del af evalueringen, der vedrører ham/hende. Materialet vil herefter blive videresendt til institutlederen, som skal samle et ansættelsesudvalg.  Der vil som led i den samlede vurdering af ansøgerens kvalifikationer kunne indgå en samtale.

 

Hvis ansøgningen ikke indeholder det påkrævede materiale, kan Fakultetet afvise ansøgningen uden yderligere varsel. Ansøgninger modtaget efter deadline vil ikke blive vurderet.

 

Bedømmelsesudvalget har mulighed for at shortliste ansøgere, hvorfor ikke-shortlistede ansøgere ikke vil modtage en bedømmelse.  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket "Ansøg online", og Fakultetet forventer, at ansøgere har læst "Vejledning for ansøgere", inden der søges.

 

Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Ansøg nu
Job i virksomheden

Syddansk Universitet - Det Humanistiske Fakultutet
Kontakt
Syddansk Universitet - Det Humanistiske Fakultutet
Campusvej 55
5230
Odense
Danmark
Praktisk information
Oprettet
16-08-2019
Udløber
15-09-2019
Kviknummer
LJA-74821805
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Analyse, Forskning og undervisning
Beliggenhed