Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Mælkebøttecentret i Nuuk udvider indsatsen over for udsatte børn og unge

Mælkebøttecentret

Nuuk

Indrykket
11-06-2019
Kontakt
Mælkebøttecentret
Postboks 1335
3900
Nuuk
Danmark
Praktisk information
Oprettet
11-06-2019
Udløber
10-07-2019
Kviknummer
LJA-74023402
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Behandling og sundhed, Konsulent og rådgivning

Derfor søger vi 2 psykologer

 

Vil du gøre en forskel

Er du til udfordringer, problemløsninger og udvikling indenfor børne- og ungeområdet, så læs videre.

 

Den selvejende institution Mælkebøttecentret i Nuuk søger 2 psykologer til snarlig tiltrædelse.

 

Mælkebøttecentrets målgruppe er børn og unge mellem 0-17 år anbragt udenfor hjemmet. Mælkebøttecentret består p.t. af Børne- og Ungehuset Mælkebøtten, der er en kombination af et kreativt værested for alle børn og unge og et udredningssted for socialt udsatte børn og unge, bo-enheden Ilasiaq, bo-enheden Allu, samt en administration.  Udvidelsen omhandler i samarbejde med socialstyrelsen igangsætning og udvikling af Projekt Naasoq - en tidlig indsats for 0-3 årige og deres familier ved etablering af en udredningsenhed og en bo-enhed. Denne indsats skal kombineres med kompetenceudvikling til plejefamilier. Den ene psykolog vil primært blive tilknyttet de nuværende 3 afdelinger, mens den anden psykolog primært tilknyttes Projekt Naasoq tidlig indsats over for 0-3 årige, der er i etableringsfasen. Psykologerne skal være fleksible i forhold til i perioder, at kunne yde en indsats inden for begge områder, så ressourcerne anvendes bedst muligt.

 

Målet for arbejdet i Mælkebøttecentret er at forbedre vilkårene for omsorgssvigtede børn og unge for herigennem at forebygge yderligere omsorgssvigt. Nogle af de vigtigste målsætninger for Mælkebøttecentret er således at skabe mønsterbrydere, forebygge selvmord, forebygge seksuelt misbrug og forebygge kriminalitet blandt børn og unge. Der arbejdes på at skabe en indholdsrigt liv for de børn og unge, der kommer i berøring med Mælkebøttecentret, mens der med fokus på deres ressourcer og styrker arbejdes mod at udvikle deres selvværd og selvtillid. I det pædagogiske arbejde med børnene anvendes mentalisering og anerkendende pædagogik, og naturen i Grønland er en ressource i dette arbejde. Mælkebøttecenteret har et hus i bygden Kapisillit, ca. 100 km fra Nuuk, der dels anvendes til ferier og dels til projekter med børn og unge, der har behov for et miljøskift.

 

Projekt Naasoq

Socialstyrelsen og Mælkebøttecentret har indledt et samarbejde om projektet og ønsker at tilbyde en tidlig forebyggende og faglig kompetent indsats. Indsatsen skal understøtte det 0-3 årige barns sundhed, udvikling og trivsel ved at skabe kontinuitet og sammenhæng i barnets hverdag. Der er tale om et projekt med flere sammenhængende delområder. Der skal etableres en bo-enhed (et udredningssted) for udsatte 0-3 årige, der skal udredes socialt og psykologisk samtidig med, at forældrenes forældreevne vurderes. Ud fra disse udredninger udarbejdes en helhedsorienteret indsats og handleplan. Er der mulighed for at udvikle forældrenes forældreevne, vil der etableres et træningsforløb i samarbejde med den anbringende kommune det kan enten være i hjemmet, i bo-enheden eller en kombination af disse. Er der ikke mulighed for dette, vurderes det, om barnet skal anbringes i en plejefamilie eller en nyetableret bo-enhed, hvor de små børn kan bo mere permanent. Yderligere vil der være mulighed for psykologbehandling af barn og forældre i Mælkebøttecentrets psykologrådgivning.

 

Sideløbende med disse indsatser igangsættes kompetenceudvikling og efteruddannelse af plejefamilier, vi sikrer derved det rigtige match mellem barn og plejefamilie. Formålet er også at undgå udbrændthed hos plejefamilien og de mange skift mellem plejefamilier, som børn gennem tiden har oplevet. Yderligere vil plejefamilierne modtage supervision samt råd og vejledning fra Mælkebøttecentrets psykologrådgivning. Der etableres netværksgrupper mellem plejefamilierne, og der vil være mulighed for at ringe til en telefonsvarer døgnet rundt, hvor plejeforældrene kan bede om råd og vejledning fra psykologen, der svarer inden- for 24 timer.

Da Projekt Naasoq er i etableringsfasen, skal psykologen være indstillet på at medvirke i denne proces - bl.a. med udvikling af metodevalg og praktisk planlægning. Dette giver også mulighed for at præge og tilrettelægge stillingens indhold.

 

Begge psykologer

Begge psykologer får ansvaret for at medvirke til udviklingen af Mælkebøttecentrets psykologrådgivning, så de sociale og psykologiske problemstillinger i afdelingerne   tilgodeses, og der findes hensigtsmæssige løsninger for både børn, forældre og personale.

Psykologen skal i samarbejde med afdelingsleder og det pædagogiske personale i bo-enheden arbejde med organiseringen af og deltagelse i behandlingsplansmøder. Derudover skal psykologerne varetage supervision, undervisning og kompetenceudvikling af medarbejderne.

Psykologen skal kunne forholde sig til og kombinere samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere (både offentlige myndigheder og erhvervslivet) og interne anliggender i organisationen. Psykologen skal desuden være indstillet på selvstændigt og aktivt at medvirke i den udviklingsproces, der er igangsat med henblik på fortsat implementering og evaluering af Mælkebøttecentret. Hertil kommer aktiv medvirken i gennemførelsen af organisationens udviklingsprojekter for eksempel bo-enheder og psykologrådgivningen.

 

Psykologen indgår i et medarbejderteam, hvor alle har et fælles ansvar i forhold til den samlede organisation.  Ressourcer og behov skal afpasses løbende i forhold til de enkelte opgaver med det formål at sikre en optimal anvendelse af de tilgængelige ressourcer, hvorfor fleksibilitet og økonomisk ansvar i arbejdet er en nødvendighed. Psykologrådgivningen er en selvstændig enhed tilknyttet Mælkebøttecentrets administration.

 

Psykologen skal medvirke til at sikre, Mælkebøttecentrets værdier mod, tydelighed, tolerance og ansvar anvendes i praksis og samtidig medvirke i en samarbejdskultur, som kendetegnes ved respekt, dialog, udviklingsmuligheder og handling. Fokus skal ikke kun være målrettet regler og barrierer men især målrettet kultur og muligheder.

 

Yderligere skal psykologen være indstillet på at medvirke i centrets udviklingsprojekter, PR og markedsføring af Mælkebøttecentrets brand og værdigrundlag.

 

Psykologens primære arbejdsopgaver i Mælkebøttecentrets 3 afdelinger vil være:

 

 • Psykologisk udredning og undersøgelser af de anbragte børn og unge. I dette arbejde kan også børnenes familier inddrages, og om nødvendigt modtage psykologisk rådgivning og behandling.

 • Psykologiske behandlingsopgaver og terapi med de anbragte børn og unge. Der vil her være mulighed for både individuel- og gruppeintervention.

 • Kontakt med eksterne samarbejdspartnere daginstitutioner, skoler og offentlige myndigheder omkring barnets udvikling

 

 

Psykologens primære arbejdsopgaver i Projekt Naasoq tidlig indsats for 0-3-årige

 

 • Psykologisk udredning og psykologiske undersøgelser af de børn, der er anbragt i udredningsenheden og bo-enheden.

 • Udrede og undersøge familier for deres forældreevne, og tilrettelægge behandlings- og pædagogiske træningsforløb i forældre-barn relationer og omsorg. Herunder psykologisk behandling og rådgivning af forældre.

 • Supervision til og tilrettelægge efteruddannelse af plejefamilier tilknyttet projektet

 

 

Vi forventer at du

 

 • Er uddannet psykolog enten cand.psych eller cand.pæd.psych, gerne med autorisation.

 • Har erfaringsgrundlag fra og viden om psykologarbejde med socialt udsatte børn og unge og de ovenfor beskrevne arbejdsområder.

 • Formår at arbejde selvstændigt, kreativt og fleksibelt med en høj grad faglig integritet.

 • Har mod på og evner til konflikthåndtering og problemløsning og brænder for sagen.

 • Gerne er dobbeltsproget grønlandsk/dansk dette er dog ikke en betingelse.

 

 

Vi tilbyder

 

 • Muligheden for at medvirke i et kreativt og fagligt udviklende miljø med indflydelse på stedets arbejdskultur.

 • Mulighed for deltagelse i kurser og relevant faglig efteruddannelse eksempelvis autorisation

 • Et fagligt udfordrende job og et konstruktivt og udviklende samarbejde med de øvrige medarbejdere i Mælkebøttecentret.

 

 

Der gives løn efter kvalifikationer på individuel kontrakt. Det vil kunne tilbydes bohaveflytning og bolig til stillingen.

 

Læs jobbeskrivelse på www.mb.gl. Mælkebøttecentret er også at finde på Facebook.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afd. leder Nuka Fleischer, tlf. +299 381957, mobil +299 564684 eller mail: fleischer@mb.gl

 

Ansøgning inkl. anbefalinger, eksamenspapirer mv. sendes til sommer@mb.gl eller til Mælkebøttecentret, Postboks 1335, 3900 Nuuk, så vi har den senest onsdag den 10. juli 2019. Det skal fremgå af ansøgningen, hvilken af stillingerne der søges.

Ansøg nu
Kontakt
Mælkebøttecentret
Postboks 1335
3900
Nuuk
Danmark
Praktisk information
Oprettet
11-06-2019
Udløber
10-07-2019
Kviknummer
LJA-74023402
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Behandling og sundhed, Konsulent og rådgivning
Beliggenhed