Gem annonce

Naturvejleder til Uddannelse & Læring - barselsvikariat

Uddannelse & Læring

Vejle, Syd- og Sønderjylland

Indrykket
25-03-2020
Uddannelse & Læring
Skolegade 1
7100
Vejle
Praktisk information
Oprettet
25-03-2020
Udløber
13-04-2020
Kviknummer
LJA-79944299
Jobtype
Vikar/barsel
Arbejdsområde
Konsulent og rådgivning

Vejle Kommune søger pr 1. juni 2020 en barselsvikar til en naturvejlederstilling i Børn- og ungeforvaltningen. Du skal være med til at fortsætte og udvikle den igangværende indsats omkring naturformidling målrettet kommunens skoler og daginstitutioner.  

Om jobbet
Vi søger en naturvejleder med pædagogisk/didaktisk baggrund, der har lyst til og mod på at videreføre vores vision og ønsker for naturformidling. 

Vores naturvejleder skal primært have fokus på læringsforløb sammen med børnene på skoler og i daginstitutioner. Dertil kommer, at naturvejlederen skal understøtte lærernes og pædagogernes selvstændige brug af naturen i nærområdet fx gennem mindre kurser, kompetenceløft, sparring på fagteammøder og planlægning af længerevarende forløb.  Der tages afsæt i naturvejledning og formidling om den nære natur ofte lige uden for institutionerne. Skolerne og daginstitutionerne skal således understøttes i deres benyttelse af nærområderne.

Et samarbejde med Økolariets naturvejleder samt den naturfaglige konsulent i Uddannelse & Læring prioriteres højt, og indsatser, der igangsættes, tænkes i tråd med Strategi for naturfag 2018-21 og skal understøtte bl.a. et fagligt løft og arbejdet med de styrkede læreplanstemaer.  

Herudover vil der være et samarbejde med andre forvaltninger og lokale kulturinstitutioner om allerede eksisterende projekter.  

Barselsvikariatet med tiltrædes 1. juni 2020.  

Vi forventer af dig som naturvejleder

 • En didaktisk/pædagogisk tilgang til naturvejledning, foretrukket er ansøgere med lærer- eller pædagoguddannelse eller erfaring med naturformidling til skoler og dagtilbud. Du skal kunne varetage naturvejledning for alle børn i alderen 0-16 år.
 • Lyst til at forstå skolers og daginstitutioners læringsopgave og være med til at opbygge forløb i samarbejde med lærere og pædagoger.
 • Du har evt. erfaring med og mod på at stå for kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i brug af den nære natur herunder sparring om læring og muligheder for brug af faciliteter i uderummet.
 • Sans for at foreslå/udvikle læringsforløb for alle børn, men med et særligt fokus på dagtilbud og udskoling.
 • Blik for tværfaglighed og samarbejde.
 • God uderumsledelse og engagement, der kan fange børn og unges interesse for naturen.
 • Evnen til at lede sig selv og sætte mål for opgaveløsningen.
 • At du er udadvendt og opsøgende i forhold til daginstitutionerne og skolerne i dit samarbejde om naturvejledning.
 • Har B-kørekort.

  Vi ønsker, at naturskole skal ses som et begreb og ikke et fysisk sted nærhed skal være det bærende princip. Du skal være tæt på daginstitutioner og skoler og dermed både børn og pædagogisk personale i deres arbejde i og med naturen.
   
  Vi tilbyder dig
 • En arbejdsplads i en forvaltning med høje ambitioner for børn og unges læring og trivsel.
 • Et særligt fokus på at understøtte skolers arbejde med naturfagene og daginstitutioners arbejde med natur, ude liv og science.
 • En arbejdsplads med højt til loftet og gode muligheder for at udfordre og selv blive udfordret.
 • En arbejdsplads, der er præget af lethed og humor.
 • En arbejdsplads, hvor din trivsel og udvikling er vigtig.
 • Gode kolleger, der værner om et godt arbejdsmiljø. 
   
  Ansættelsesvilkår
  Du bliver ansat i Uddannelse & Læring, afd. Pædagogik & Læring.
  Stillingen er et barselsvikariat på fuld tid. Ansættelse sker i henhold til overenskomst indgået mellem KL og relevant forhandlingsberettiget organisation. 
  Du kan læse mere om os på www.vejle.dk og du finder Strategi for naturfag 2018-21 på dette link https://aabenskole.vejle.dk/ressourcebanken7kommunale-strategier-og-pjecer/ 
    
  Flere oplysninger 
  Eventuelle spørgsmål kan rettes til Naturfaglig konsulent Line Kastorp Kok på mail  linkk@vejle.dk  eller på tlf. 2974 5976 eller Naturvejleder Helle Thuesen Westergaard på mail hethu@vejle.dk eller tlf. 5125 4658. 

  Du kan læse mere om os på www.vejle.dk og i vedhæftede dokumenter finder du en nærmere beskrivelse af den opgave, du som naturvejleder tænkes at løse. Ligeledes finder du Strategi for naturfag 2018-21.
   
  Ansøgningsfrist
  Vi skal have din ansøgning senest 13. april 2020 kl.
   
  Børne- og straffeattest
  Vi indhenter børne- og straffeattest.  
   
  Send din ansøgning
  Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen "Send ansøgning". Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.

  Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering.
  Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post.
   
  Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.
   
  Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning. Se mere på www.vejle.dk/tilflytter .

Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=0aea2791)

Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ansøg nu
Uddannelse & Læring
Skolegade 1
7100
Vejle
Praktisk information
Oprettet
25-03-2020
Udløber
13-04-2020
Kviknummer
LJA-79944299
Jobtype
Vikar/barsel
Arbejdsområde
Konsulent og rådgivning
Beliggenhed
Gem annonce