Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Pædagog Farupvej 8C, Udviklingscenter Ribe

Esbjerg kommune

Esbjerg, Syd- og Sønderjylland

Indrykket
10-01-2018
Kontakt
Esbjerg kommune
Kastanie Alle 7
6760
Ribe
Praktisk information
Oprettet
10-01-2018
Udløber
25-01-2018
Kviknummer
LJA-54434315
Jobtype
Deltid
Arbejdsområde
Socialrådgivning

Udviklingscenter Ribe - Farupvej 8C søger
2 pædagoger eller pædagogiske assistenter til faste stillinger på 32 t/ugl,
 
For begge stillinger gælder, at det er med opstart snarest muligt og senest 1. marts 2018.
 
Udviklingscenter Ribe er et bo- støtte- og aktivitetstilbud inden for Serviceloven til 200 borgere med varigt psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

En del af borgerne bor i et af Udviklingscenter Ribes 12 døgntilbud (SEL § 108 og ABL § 105 stk. 2), mens andre bor i egne lejligheder rundt i Ribe by (SEL § 85).
Der er ca. 230 faste medarbejdere som vægter faglighed, tværfaglighed og samarbejde meget højt. Det kommer til udtryk i, at vi gør brug af de mange forskellige kompetencer, vi har i vort center. Det gør vi bl.a. gennem vidensdeling, dialog og fleksibilitet.

Vi har udarbejdet leadership pipelines, der beskriver hvilke kompetencer, prioriteter og værdier vi kan forvente af hinanden som medarbejder, afdelingsleder og centerledelse.
Med den ramme har vi fokus på vores kerneopgave, som er at skabe udvikling og læring for den enkelte borger – borgerinddragelse er derfor et helt centralt omdrejningspunkt i vores faglige som tværfaglige samarbejde.

Udvikling og læring skaber vi ved at gøre brug af forskellige metoder, i tæt samarbejde med hinanden, pårørende, myndighed og øvrige interessenter. Lige nu er vi i gang med at implementere Resultatdokumentation, for derigennem at skabe yderligere læring og kvalificering af indsatsen for den enkelte borger.

Udviklingscenter Ribes pædagogiske praksis tager udgangspunkt i KRAP - Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik samt en Neuropædagogisk tilgang.
Herudover arbejdes der med et kontinuerligt fokus på vores 4 værdier – troværdighed, kompetence, udvikling og anerkendelse.
 
Botilbuddet Farupvej 8C er et tilbud under Udviklingscenter Ribe. Der bor 12 borger, fordelt i 4 levegrupper. (ABL § 105 stk. 2). Den specialpædagogiske støtte ydes jævnfør Servicelovens § 85.
 
Kendetegnende for borgergruppen på Farupvej 8C er, at det er borgere over 18 år, visiteret til et døgndækkende botilbud. Borgerne har fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. En del af borgerne har desuden psykiatriske tillægsdiagnoser, der giver komplekse problemstillinger i hverdagen.
Grundet borgernes kompleksitet har flere af borgerne én til én bevillig. Dette betyder, at der til tider i kerneydelsen, kan være alene arbejde i relationen med borgeren og begrænset kontakt med kollegaer. Der er dog altid øvrige kollegaer at sparre med, hvis behovet opstår.
 
Vores pædagogiske fundering og opgave, er med afsæt i Neuropædagogik og KRAP (kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik)
I det pædagogiske arbejde lægges der vægt på en struktureret og ensartet tilgang, for at skabe tryghed og forudsigelighed for den enkelte borger. Udadrettet og selvskadende adfærd kan forekomme i mødet med borgeren. Dette arbejdes der målrettet på at minimere, bl.a. i form af struktur, skabelse af nødvendige rammer og kompenserende støttebehov.
Botilbuddet tilrettelægger en individuel socialpædagogisk indsats, med udgangspunkt i den enkelte borgers udviklingspotentiale, borgerens behov og ønsker.

Vi søger en person med følgende profil:

   • Har psykiatrisk erfaring, gerne fra botilbud
   • Er faglig velfunderet og kan omsætte teori til pædagogisk praksis
   • Har erfaring og vægter dokumentation i sit arbejde, samt kendskab til Sensum Bosted
   • Har lyst til og ser perspektiver i arbejdet med målgruppen, hvor små ændringer i borgerens adfærd er en succes
   • Arbejder struktureret og kan begå sig i et miljø, der til tider er konfliktfyldt
   • Har fokus på at arbejde konfliktnedtrappende
   • Kan arbejde professionelt og selvstændigt, samt forpligte sig i teamet
   • Vægter trivsel og betydningen af konstruktiv gruppedynamik
   • Reflektere over egen og kollegers praksis
   • Erfaring med borgere, hvor udadrettet og selvskadende adfærd, kan komme til udtryk
   • Til tider arbejde i et højt stress- og aktivitetsniveau
   • Har en anerkendende tilgang til borgere og kolleger
   • Har kørekort 


Vi kan tilbyde:

   • En spændende og udfordrende arbejdsplads
   • En arbejdsplads, hvor der arbejdes helhedsorienteret og målrettet omkring den enkelte borger
   • En udviklingsorienteret personalegruppe
   • En arbejdsplads, hvor vi uddelegerer ansvars- og arbejdsopgaver og bevidst anvender hinandens ressourcer
   • En arbejdsplads, hvor vi prioriterer medindflydelse
   • En personalegruppe, der er opmærksom på hinanden og ønsker et godt arbejdsmiljø
   • Ca. 30 engagerede kolleger, med en anerkendende tilgang til borgerne
   • Faglig sparring og pædagogisk udvikling, i form af teammøder og personalemøder
   • Løbende faglig udvikling i form af supervision, vidensdeling, kurser og efteruddannelse 

 
Der må påregnes skiftende arbejdstider i dag- og aftenvagt fra 06.00 – 23.00 samt arbejde hver 2. weekend og på helligdage.
 
Yderligere oplysninger angående stillingen kan fås ved henvendelse til
konstitueret afdelingsleder Patrick Hougaard tlf. 40 33 35 53 eller på mail pat@esbjergkommune.dk
 
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst og principperne for lokal løndannelse.
 
Ved ansættelse i stillingen skal straffeattest afleveres.
 
Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen.

 
Ansøgningen sendes elektronisk. Klik på ”send ansøgning” nederst og vedhæft din ansøgning, CV samt relevant dokumentation i Word eller PDF format.

Ansøgningsfrist den 25. januar 2018.
 
Samtaler forventes afholdt i uge 4+5. 


 
 

Ansøg nu
Kontakt
Esbjerg kommune
Kastanie Alle 7
6760
Ribe
Praktisk information
Oprettet
10-01-2018
Udløber
25-01-2018
Kviknummer
LJA-54434315
Jobtype
Deltid
Arbejdsområde
Socialrådgivning
Beliggenhed