Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Pædagoger til Handicapområdet

Handicap og psykiatri

Brønderslev, Nordjylland

Indrykket
08-02-2019
Kontakt
Handicap og psykiatri
Ny Rådhusplads 1
9700
Brønderslev
Praktisk information
Oprettet
08-02-2019
Udløber
21-02-2019
Kviknummer
LJA-70522248
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Socialrådgivning

Handicapområdet søger pædagoger, ergoterapeuter og/eller social- og sundhedsassistenter.
Vi udvider vores tilbud igen, så vi har atter ledige stillinger ??
 
 
Vi har ledige stillinger på:
Nordstjernen, Nordens Alle 72, 9700 Brønderslev,
Polaris, Nordens Alle 72, 9700 Brønderslev,
Lillestjernen, Nordens Alle 70, 9700 Brønderslev,
Stenumgård, Bogfinkevej 32, 9700 Brønderslev.
 
Der er både faste stillinger og barselsvikariater, og timetallet er fra 20 til 37 ugentlige timer. Vi søger medarbejdere til natarbejde og til dag/aftenarbejde.
 
Du bedes ved din ansøgning tilkendegive, hvilket sted du søger samt hvilket timetal du kunne ønske.
 
Handicapområdet omfatter botilbud for voksne borgere med varig nedsat funktionsevne.

Der er på Handicap- og psykiatriområdet i Brønderslev Kommune udarbejdet en Masterplan. Visionen i Masterplanen er, at borgeren skal være aktør i eget liv. Medarbejderens opgave bliver –ud fra borgerens udviklingstrin –at arbejde inkluderende i en ligeværdig, tryg og tillidsfuld relation.
Størsteparten af borgerne er visiteret til helhedstilbud – og vi har fokus på at skabe et helhedsorienteret tilbud, hvor udgangspunktet er den enkeltes behov for henholdsvis hjemmeliv, arbejdsliv og fritid.
 
Vi har defineret vores kerneopgave således:
I handicapområdet samarbejder vi med borgeren om at skabe et trygt, hjemligt og udviklende miljø. Vi tager udgangspunkt i den enkeltes behov, ønsker og drømme, så borgeren støttes i at være aktør i eget liv.
 
I Brønderslev kommune arbejder vi efter værdierne: Modig, nysgerrig og fællesskabende.


Vi forventer du:

   • Ønsker at arbejde i et fagligt miljø, hvor der stilles store krav til din faglighed, samarbejdsevne, fleksibilitet samt evner at arbejde selvstændigt
   • Er psykisk og fysisk robust og i stand til at rumme borgerens forskellige adfærd samt være omsorgsgiver
   • Besidder handlekraft, er beslutsom og kan se muligheder i det uventede
   • Er god til at udtrykke dig verbalt og skriftligt samt har interesse for faglig dokumentation
   • Er rummelig og nærværende i samvær med borgeren
   • Er indstillet på at arbejde med skiftende arbejdstider samt arbejde hver anden weekend
   • Er uddannet pædagog, eller har en sammenlignelig baggrund
   • Til nattevagtstillingerne er der ikke til alle stillingerne de samme uddannelsesmæssige krav
   • Har kørekort


Vi kan tilbyde:

   • Et spændende og aktivt miljø, hvor nysgerrighed, fællesskab og mod er de bærende værdier
   • Engagerede og erfarne kollegaer
   • Et udviklende arbejdsmiljø, hvor personlig og faglig udvikling er højt prioriteret
   • En hverdag, hvor der indenfor den overordnede struktur er mulighed for at udfolde dine individuelle kompetencer
   • En udfordrende hverdag, hvor der er kontakt til både professionelle samarbejdspartnere såvel som pårørende
   • En organisation med mange kollegaer og gode muligheder for kollegial sparring
   • En organisation, hvor der er fokus på det gode arbejdsmiljø

Kort om grupperne, hvor vi har stillinger ledige:

Nordstjernen:
Nordstjernen er et botilbud for 30 borgere på de tidligste udviklingstrin. Borgerne bor i fem forskellige levegrupper med fra 5 til 8 lejligheder i hver levegruppe. Der er ansat ca. 55 medarbejdere på Nordstjernen. På Nordstjernen er der helhedstilbud, som det er en forventning, at man som medarbejdere involverer sig i og bidrager til.
Den faglige indsats består i, at du skal løse pædagogiske opgaver som at observere, dokumentere og evaluere den faglige indsats, der fastsættes i form af indsatsmål i samarbejde med borger, evt. værge og sagsbehandler.
Nord 1 og Nord 2 er levegrupper med 5 borgere i hver. Her skal man som medarbejder have øje for de små initiativer, og formå at have ro og tålmodighed til at følge disse. I Nord 1 er der tilknyttet 7 medarbejdere. I Nord 2 er der tilknyttet 8 medarbejdere.
Nord 3 er en levegruppe med 6 borgere. Som medarbejder skal man i denne gruppe bevæge sig i feltet mellem at være fysisk aktiv med borgeren samt til andre tider være opmærksom på små initiativer som kræver ro og tålmodighed. I Nord 3 vil man have opgaver omkring sondeernæring- dette efter forudgående oplæring. Der er til Nord 3 tilknyttet 10 medarbejdere.
Nord 4 er en levegruppe med 6 borgere, det er primært unge borgere. Man skal som medarbejdere være indstillet på at være fysisk aktiv med borgerne både inde og ude. Derudover skal man kunne arbejde 1:1 med en af borgerne, sideløbende med at denne borger integreres med de øvrige borgere hvor det er muligt. I nord 4 vil man som medarbejder ligeledes skulle varetage opgaver omkring blodsukkermåling og injektion med insulin – dette efter forudgående oplæring. Der er til Nord 4 tilknyttet 8 medarbejdere.
Nord 5 er en levegruppe med 8 borgere - primært ældre borgere. Som medarbejder i nord 5 er der krav om, at man kan bevæge sig i feltet mellem at arbejde udviklingsorienteret og samtidig have fokus på omsorgen for den ældre. Der er til Nord 5 tilknyttet 8 medarbejdere.
Nord-nat: Der er altid 2 vågne nattevagter til stede. Opgaverne om natten består primært i at have opsyn med borgerne, og kunne tilbyde hjælp og støtte, der hvor den enkelte borger måtte have brug for det. Der vil ligeledes være opgaver af praktisk karakter.
Arbejdstiden ligger mellem 21,45 og 07,15.og man arbejder hver anden weekend.

For nattevagtsstillingerne vil det være en fordel, hvis du har en sundhedsfaglig baggrund, ligesom det vil være et godt supplement med sosu-assistent til nord 5.
 
Polaris:
Polaris er et specialtilbud for 3 borgere.
Alle tre borgere har særlige behov som tilgodeses ved 1:1 støtte. Dvs. man er tre på arbejde det meste af dagen. Den faglige indsats består i, at du skal løse pædagogiske opgaver som at observere, dokumentere og evaluere den faglige indsats, der fastsættes i form af indsatsmål i samarbejde med borger, evt. værge og sagsbehandler.  Af aktiviteter med borgerne skal man bl.a. deltage i svømning og lange gåture. Der kan forekomme udadreagerende adfærd, hvilket vi arbejder kontinuerligt med bl.a. i form af risikovurdering (blinklys modellen).
Det vil være en fordel hvis man har erfaring fra arbejdet med borgere med udviklingshæmning og psykiatrisk overbygning.
Det er vigtigt, at man er i stand til at bevare roen i pressede situationer og at man ”kan hvile i sig selv”.
 
Lillestjernen:
Lillestjernen er et enkeltmandstilbud til en borger. Den faglige indsats består i, at du skal løse pædagogiske opgaver som at observere, dokumentere og evaluere den faglige indsats, der fastsættes i form af indsatsmål i samarbejde med borger, evt. værge og sagsbehandler. Du skal være klar til at deltage i opgaver som fastholdelse af struktur, bo-træning, forskellige former for aktiviteter eks. svømning – alt sammen med udgangspunkt i borgeren og med fokus på, at borgeren oplever sig som aktør i eget liv. Der kan forekomme selvskadende adfærd, hvorfor vi har et samarbejde med eksterne samarbejdspartnere -ligesom vi arbejder med risikovurdering (trafiklysmodellen). Arbejdstiden er døgnarbejde (fra kl. 8.00 til næste morgen kl. 8.00), og man må forvente at arbejde hver anden weekend. Der er kun en borger i tilbuddet og man arbejder altid 1:1

Stenumgård:
Vi etablerer her i foråret et nyt specialtilbud i Stenum, hvor der i første omgang er 2 borgere der flytter ind, Pr. 1. maj skal der flytte yderligere en borger ind, derfor skal personalegruppen udvides.
Af særlige krav til medarbejderne er, at man har interesse i, og evt. erfaring med, at arbejde med borgere med udviklingshæmning og autisme-spektrum-forstyrrelser. At man er i stand til at arbejde struktureret og selvstændigt. Det faglige arbejde består i at støtte og guide borgerne i at opretholde en dagligdag med de aktiviteter og det samvær, der er meningsfuldt for den enkelte borger. Du skal derudover løse pædagogiske opgaver som at observere, dokumentere og evaluere den indsats, der fastsættes i form af indsatsmål i samarbejde med borger, eventuelt værge og sagsbehandler.
Der kan forekomme udadreagerende adfærd, hvilket der vil blive arbejdet kontinuerligt og struktureret med bl.a. i form af risikovurdering (blinklys modellen).
Der vil for alle medarbejderne være supervision løbende af ekstern supervisor, ligesom man kontinuerligt har mulighed for sparring både med kollegaer og leder.
 
Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst mellem den forhandlingsberettigede organisation og KL.


 Brønderslev Kommune er vi ”I samspil med borgerne”. Vi støtter op om dette ved hjælp af vores værdier: Fællesskabende, Modig og Nysgerrig. Du kan læse mere om ”I samspil med borgerne” og vores værdier her.

Vi arbejder ud fra en forventningsmodel, der beskriver forventninger til medarbejdere og ledere i Brønderslev Kommune. Nogle af forventningerne til medarbejdere, er:

   • At du har fokus på kerneopgaven og leverer resultater ud fra de givne mål og rammer
   • At du har en faglig stolthed og samarbejder med dine kolleger/samarbejdspartnere om opgaveløsningen
   • At du er medansvarlig for god trivsel ved at være positiv og konstruktiv
   • At du arbejder ud fra de givne rammer og ser dig selv som en del af det store fællesskab i Brønderslev Kommune

Du kan læse mere om, hvilke andre forventninger, der er til en medarbejder i vores forventningsmodel.


I
 

Ansøg nu
Kontakt
Handicap og psykiatri
Ny Rådhusplads 1
9700
Brønderslev
Praktisk information
Oprettet
08-02-2019
Udløber
21-02-2019
Kviknummer
LJA-70522248
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Socialrådgivning
Beliggenhed