Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Professor i migration, byer og vold

Aalborg Universitet, Institut for Kultur og Globale Studier

Aalborg, Nordjylland

Indrykket
13-03-2018
Kontakt
Aalborg Universitet, Institut for Kultur og Globale Studier
Kroghstræde 1
9220
Aalborg
Danmark
Tlf
99409000
Praktisk information
Oprettet
13-03-2018
Udløber
20-04-2018
Kviknummer
LJA-57635459
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Forskning og undervisning

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Institut for Kultur og Globale Studier er en stilling som professor i migration, byer og vold til besættelse pr. 1. september 2018 eller snarest derefter. Den nye professor skal kunne udvikle egen forskning, understøtte andres forskning og have gode erfaringer med forskningsledelse.

Stillingsbeskrivelse

Vi søger en professor, som gennem sin hidtidige og planlagte forskning kan bidrage til at udvikle nye perspektiver på migration, byer og vold. Det empiriske felt kan omfatte Afrika og/eller Asien.

I bedømmelsen vil der blive lagt vægt på evnen til at præstere nybrydende og original forskning, dokumenteret gennem kandidatens hidtidige forskning og planer for kommende forskning. Det nybrydende og originale kan bestå i udvikling af teorier, metoder og/eller nye greb på problemstillinger inden for migration, urbanitet og vold.

Det forventes, at den kommende professor har erfaringer med at publicere internationalt og har erfaring med hjemtagning af eksterne bevillinger. Der vil desuden blive lagt vægt på, at han/hun har erfaring med forskningsledelse, herunder internationalt forskningssamarbejde, og har demonstreret evne til gennem kollektive visioner for en forskningsgruppe at samle forskere i et fagligt miljø med henblik på at realisere fælles synergier og prioriteringer. Samtidig forventes det, at den kommende professor som forskningsleder kan vejlede yngre forskere og understøtte individuel talentudvikling.

Endelig forventes det, at den kommende professor som forskningsleder kan indgå i instituttet som faglig leder på sit felt, herunder være med til at udvikle uddannelsen og undervisningen på Global Refugee Studies, og samarbejde med ledelsen i instituttet om mere generelt at udvikle instituttets samlede faglige profil.

Stillingen vil være tilknyttet forskningsgruppen GRS (Global Refugee Studies), hvor professoren skal være med til at sikre en fortsat nytænkning og videreudvikling af forskningsmiljøet.

Stillingen som professor indeholder undervisning på kandidatuddannelsen Global Refugee Studies. Han/hun skal have omfattende erfaring med undervisning på universitetsniveau og ideelt set have ideer til udvikling af undervisningen såvel fagligt som pædagogisk.

På det menneskelige plan forventes den nye professor at have gode samarbejdsevner samt at være i stand til at skabe og vedligeholde gode relationer til forskere og studerende.

Der forudsættes daglig tilstedeværelse på instituttet med mulighed for hjemmearbejde i det omfang, det ikke forhindrer løbende aktiv deltagelse i miljøet på instituttet. Det forudsættes endvidere, at professoren er indstillet på at deltage aktivt i alle aspekter af det daglige arbejde på instituttet og uddannelserne. For information om instituttets forskningsprofil m.v. henvises der til instituttets hjemmeside på adressen: www.cgs.aau.dk.

Kvalifikationskrav

Det forudsættes, at ansøgere til professoratet kan dokumentere en høj grad af original videnskabelig produktion på internationalt niveau og kan dokumentere at have bidraget væsentligt til udviklingen af stillingsbeskrivelsens fagområde. Der lægges vægt på, at ansøgere kan varetage forskningsledelse og evt. andre ledelsesfunktioner, pædagogisk vejledning og supervision og fagligt bedømmelsesarbejde. Yderligere lægges der vægt på en omfattende undervisningserfaring.

Herudover vil det være en fordel, men ikke en forudsætning, at ansøgere har erfaring med problembaseret læring (PBL), som er Aalborg Universitets pædagogiske model.

Ansøgning skal indeholde

  • Motiveret ansøgning.
  • Opdateret CV.
  • Fuldstændig publikationsliste.
  • Liste over vedlagte publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen. Der må vedlægges maks. 10 publikationer.
  • Medforfattererklæring. Såfremt der er publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der vedlægges en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Erklæringerne skal være underskrevet af medforfatter(ne). Link til Skabelon.
  • Eksamensbeviser (kandidat-og ph.d. bevis).
  • Undervisningsmæssige kvalifikationer beskrevet i undervisningsportfolio. Link til Vejledning.

 

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

Aalborg Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.

Bedømmelse

Bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg.

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.

Kontaktoplysninger

Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til Anja Kublitz .tlf. 6064 4164, e-mail kublitz@cgs.aau.dk

For yderligere oplysninger om instituttet, se www.cgs.aau.dk.

Eventuelle spørgsmål til ansøgningsproceduren kan rettes til Line H. Nørbak, tlf. 9940 9584 e-mail hs-hr@adm.aau.dk  

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 899 af 1. juli 2015 om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Aflønning sker i henhold til gældende overenskomster mellem Staten og AC.

Stillingsnummer

2018-224-01728

Ansøg nu
Kontakt
Aalborg Universitet, Institut for Kultur og Globale Studier
Kroghstræde 1
9220
Aalborg
Danmark
Tlf
99409000
Praktisk information
Oprettet
13-03-2018
Udløber
20-04-2018
Kviknummer
LJA-57635459
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Forskning og undervisning
Beliggenhed