Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Projektdirektør til Vallensbæk Kommune

Vallensbæk Kommune

Vallensbæk, Storkøbenhavn

Indrykket
10-10-2018
Kontakt
Vallensbæk Kommune
Vallensbæk Stationstorv 100
2665
Vallensbæk Strand
Danmark
Praktisk information
Oprettet
10-10-2018
Udløber
30-10-2018
Kviknummer
LJA-66467999
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Ledelse

Vil du være med til at udvikle Vallensbæk? Vi er en kommune, der er i rivende udvikling, og vi har mange spændende projekter i støbeskeen. Netop derfor udvider vi direktionen med en projektdirektør. 

 

Som projektdirektør skal du sikre de rette løsninger i projekterne, så de matcher de forventninger, som politikerne og borgerne har. Derudover skal du som ny projektdirektør indgå i det generelle direktionsarbejde. Du vil få en vigtig rolle i samarbejdet med kommunaldirektøren og økonomi- og beskæftigelsesdirektøren, hvor I med et fornyet fokus på velfærd skal udvikle kommunen. Du refererer direkte til kommunaldirektøren, og bliver én ud af de i alt tre direktører i Vallensbæk Kommune. 

 

Du skal have en god forretnings- og organisationsforståelse, have indgående kendskab til de strategiske og organisatoriske aspekter af projektarbejdet, være på forkant med trends og være i stand til at omsætte din viden til strategiske initiativer, som opfylder ambitionerne i kommunens nye udviklingsstrategi.  

 

Stillingens opgaver og indhold 

Som projektdirektør skal du være med til at udvikle, planlægge og gennemføre vores bygge- og anlægsprojekter. Du bliver ansvarlig for, at vores byggerier har den rette kvalitet, at projekterne leveres til tiden, og at det sker inden for de økonomiske rammer. 

 

Din portefølje vil bestå af:  

 • Bygge- og anlægsprojekter besluttet af kommunalbestyrelsen  
 • Større tværkommunale projekter, fx Hovedstadens Letbane  
 • Større interne projekter på tværs af kommunen  
 • IT- og digitaliseringsprojekter - fx Smart City.  
 • Projektplaner, projektkommunikation og projektledelsesinformation  

Du vil være ansvarlig for udviklingen af en hensigtsmæssig projektmetode og arbejdsform både gennem projektplaner og gennem afrapportering om fremdrift i projekterne.  

 

Center for IT og Digitalisering vil referere til dig som projektdirektøren. Du vil desuden have den direkte ledelse af projektledere på bygge- og anlægsområdet.  

 

Arbejdet i en nærværsorganisation  

Få at opnå succes med diverse projekter forudsætter det, at du som projektdirektør arbejder tæt sammen med den øvrige del af organisationen.  

 

Vallensbæk Kommune arbejder med inddragende processer. Det gør vi for at sikre de bedst mulige løsninger og for at opnå den største effekt af vores investeringer.

For at opnå succes med diverse projekter forudsætter det derfor, at du som projektdirektør arbejder tæt sammen med den øvrige del af organisationen. 

 

Du skal have en hands on tilgang til jobbet, og have detaljeret indsigt i både de små og store projekter. Du bliver ansvarlig for at gennemføre den nødvendige kommunikation med relevant indhold både til og fra interessenter, og ud fra den arbejdsform og efter den strategi, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget. Det indebærer møder med borgergrupper, inddragende processer med interessenter og rådgivere. Derfor er det altafgørende, at du har situationsfornemmelse og kan være fleksibel. 

 

Du skal bidrage med at understøtte arbejdet i en velfungerende direktion, og vi forestiller os, at du bidrager med følgende aktiviteter:  

 • Sikre et stærkt strategisk fokus 
 • Besidde en entreprenant tilgang til projekter og udviklingsopgaver 
 • Være udadvendt og kommunikerende i din ledelsesstil, skabe begejstring og følgeskab hos dine samarbejdspartnere 

Du skal sammen med den øvrige direktion sikre, at Vallensbæk Kommune drives innovativt og effektivt og fortsat fremtræder som en veldrevet kommune, hvor der på alle de kommunale kerneydelser er fokus på såvel udvikling og innovation som sikker og effektiv drift, og at krav og forventninger fra politikere, borgere og lovgivning bliver omsat og indfriet i organisationen. 

Dine kvalifikationer 

Vi søger en projektdirektør med stor energi og drive og måske er dette dit første direktørjob.  

 

Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, et indgående kendskab til projektstyring og implementering samt relevant ledelseserfaring.  

 

Vi forventer, at dine ledelseskompetencer matcher vores krav til god ledelse, der bl.a. fremgår af ledelsesgrundlaget for Vallensbæk Kommune

 

Det er en fordel, hvis: 

 • Du har solid erfaring med projektstyring af byggeprojekter 
 • Du er en synlig og retningssættende leder, som har stor gennemslagskraft kombineret med en anerkendende tilgang, hvor der er respekt for og tillid til andre 
 • Du har en god relationel forståelse og god autoritet  
 • Du er en dygtig forhandler, der er god til at lytte 
 • Du er udadvendt, samarbejdsorienteret og sætter andres fagligheder i spil på relevante og nye måder  
 • Du har en tilpas robusthed og kan sikre, at det komplekse fungerer med fokus på det tværgående samarbejde 
 • Du er en dygtig kommunikator både skriftlig og mundtligt 

Vi forventer, at du er ambitiøs på opgavernes og kommunens vegne. Du skal være en synlig og tillidsskabende leder, der kan få andre til at yde deres optimale. Du skal have lyst og evne til at skabe velfungerende relationer med såvel de interne som de eksterne interessenter. 

 

Du besidder nedenstående ledelsesmæssige og personlige kompetencer: 

 • Du inviterer til dialog og skaber legitimitet og tydelighed ud i organisationen.
 • Din ledelse er præget af ordentlighed, empati, synlighed, overblik og helhedssyn med blikket på mål, proces, prioritering og retning  
 • Du har en god situationsfornemmelse, er i stand til at læse omgivelserne og besidder høj faglig troværdighed 

 

Om Vallensbæk 

Vallensbæk Kommune er en ambitiøs, velorganiseret og overskuelig kommune med ca. 16.500 borgere og omkring 1.300 ansatte. Kommunen ligger på Københavns Vestegn. 

 

Vallensbæk har en central placering, og kommunen spiller en aktiv rolle i Københavnsområdet, hvor der samarbejdes om miljø, planlægning, trafik og det åbne land. Vallensbæk er kendetegnet ved at have en god infrastruktur, naturskønne områder og er samtidig tæt på storbyens muligheder med en central placering i Øresundsregionen. 

 

Befolkningsudviklingen i Vallensbæk Kommune har de seneste år været stigende. Det betyder, at vi har fået flere ældre borgere og samtidig en stor vækst på børne- og ungeområdet. Derfor er vi blandt andet i gang med udbygning af ældrevenlige boliger, daginstitutioner og skoler. 

 

Vallensbæk ønsker fortsat at være en attraktiv boligby, der konstant udvikler sig som en innovativ og bæredygtig by. Det er fastlagt i visionen for udviklingen af Vallensbæk: "Det hele menneske i fremtidens boligby". Visionen afspejles den nye udviklingsstrategi for kommunen, som er ved at blive udarbejdet. Der arbejdes med følgende delvisioner: 

 • skabe rammerne om et dynamisk arbejdsliv og fleksibel service af høj kvalitet 
 • give plads til et grønt landsbyliv med central beliggenhed 
 • livskvalitet i et godt og sundt liv 
 • gøre Vallensbæk til ildsjælenes paradis 
 • sikre et udviklende børne- og ungeliv 

Vallensbæk Kommune har en velfungerende økonomi, hvor der er styr på tingene. Vallensbæk er en veldreven kommune, hvor kvalitet og service er i højsædet. Kommunen er præget af gode klassiske dyder som flid, ordentlighed og ansvarlighed, men det er også en kommune, hvor man har lysten og modet til at turde tænke nyt og være innovativ. 

 

I forbindelse med kommunalreformen har Vallensbæk Kommune indgået et forpligtende samarbejde med Ishøj Kommune. Vallensbæk varetager opgaverne for de to kommuner på beskæftigelsesområdet, mens Ishøj Kommune varetager opgaver for Vallensbæk Kommune på genoptræningsområdet, det sociale område, specialundervisningsområdet samt natur- og miljøområdet. 

 

Vallensbæk Kommunes politiske organisation består af Kommunalbestyrelsen med 15 medlemmer, Økonomiudvalget og følgende stående udvalg: 

 

 • Social- og Sundhedsudvalget 
 • Børne- og Kulturudvalget 
 • Teknik- og Miljøudvalget 

Om løn og ansættelsesvilkår 

Ansættelse som direktør sker på vilkårene i cheflønsaftalen. Stillingen vil blive besat på kontrakt- eller åremålsvilkår.  

 

Lønnen forventes at udgøre ca. kr. 850.000 årligt. Hertil kommer pensionen på 19,55% 

 

Den endelige løn fastsættes efter forhandling mellem de forhandlingsberettigede parter.  

 

Om det praktiske 

Hvis du har spørgsmål og vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kommunaldirektør Anette Laustsen på AJL@vallensbaek.dk eller 4797 4060. 

 

Ansøgningsfristen er den 30. oktober 2018. Vi holder 1. samtalerunde den 7. november 2018 og 2. samtalerunde 22. november 2018.  

 

Mellem de to samtalerunder vil vi teste relevante kandidater.  

 

Efter forløbet udarbejder ansættelsesudvalget sin indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, der forventes at træffe den endelige beslutning den 28. november 2018. 

 

Vi forventer, at du tiltræder stillingen den 1. januar 2019. 

 

Vallensbæk Kommune er i rivende vækst og udvikling. Med naturskønne områder, gode skoler og daginstitutioner, et højt serviceniveau og central placering i hovedstadsområdet, tiltrækker kommunen stadig flere borgere og virksomheder. I dag har kommunen 16.000 indbyggere og 1.300 ansatte. Vallensbæks vision er at være fremtidens boligby for det hele menneske. Vi udvider med nye og levende byrum, vi skaber et udviklende børne- og ungeliv, og vi samarbejder med erhvervslivet, frivillige ildsjæle og nationale aktører om at udnytte Vallensbæks placering og mange fordele optimalt. Som medarbejder vil du opleve en arbejdsplads, hvor ledere og medarbejdere samarbejder med hinanden og borgerne ud fra værdierne nærvær, dialog og tillid.  Du kan læse mere om vores forventninger til dig som medarbejder i kommunens Medarbejder- og ledelsegrundlag her. Kommunens ansatte skal fremstå som rollemodeller og understøtte målsætningen om røgfri generation 2030, derfor har vi røgfri arbejdstid.

Ansøg nu
Kontakt
Vallensbæk Kommune
Vallensbæk Stationstorv 100
2665
Vallensbæk Strand
Danmark
Praktisk information
Oprettet
10-10-2018
Udløber
30-10-2018
Kviknummer
LJA-66467999
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Ledelse
Beliggenhed