Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Projektmedarbejder til det gule team

Bornholms Regionskommune

Bornholm

Indrykket
12-07-2017
Kontakt
Bornholms Regionskommune
Ullasvej 23
3700
Rønne
Praktisk information
Oprettet
12-07-2017
Udløber
07-08-2017
Kviknummer
LJA-47653684
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Socialrådgivning

Projektmedarbejder i det gule team - 2-årig projektstilling

Om stillingen

Det gule team har fået satspuljemidler til Projekt ”Tættere på Familien”, hvilket betyder at teamet for en toårig projektperiode kan opnormere familierådgivergruppen på skoleområdet, med en medarbejder således at det gule team får mulighed for også at betjene Bornholms Heldagsskole samt øge den allerede eksisterende indsats på øens folkeskoler. Projektets formål er herudover at opkvalificere medarbejderne og give dem yderligere metoder og redskaber i forhold til det børne- og forældrerettede arbejde, således at de bliver bedre i stand til at varetage og levere korterevarende rådgivningsforløb af terapeutisk karakter jf. SEL § 11 målrettet børn og familier i begyndende risiko for fejludvikling, dys funktionalitet og mistrivsel. Formålet er desuden at sætte yderligere fokus på det tværprofessionelle samarbejde med almensystemet; herunder kvalificere skolerådgivernes rådgivning og sparring målrettet aktører i skolesystemet samt et øget fokus på at sætte tidligt og adækvat ind i domænerne skole og hjem.

Det Gule Team bygger på elementer af Sverigesmodellen og arbejder med forebyggende indsatser for børn og unge, der på baggrund af deres problematikker er kategoriseret, som værende i det gule felt på børnelinealen. Teamet består af i alt 17 medarbejdere fordelt på 5 familierådgivere på skoleområdet, 2,25 familierådgivere på dagtilbudsområdet, 6 gadeplansmedarbejdere, en SSP-konsulent, Åben Anonym Rådgivning til børn, unge og familier samt en leder. Formålet med teamet er at øge de tidligt forebyggende indsatser for børn og familier i mistrivsel, med henblik på at reducere antallet af børn og unge i målgruppe for en foranstaltning jf. Servicelovens § 52.

Stillingen er en toårig projektstilling og ønskes besat den 1. september 2017. Der er tale om en fuldtidsstilling med en arbejdsuge på 37 timer. Arbejdstiden ligger overvejende i dagtimerne, men aften og weekendarbejde kan forekomme. Det forventes at du selv kan tilrettelægge en stor del af din arbejdstid.

Det Gule Team arbejder ud fra en tænkning om ”fælles børn”, hvorfor du skal kunne indgå i samarbejde med mange forskellige aktører og dermed være i stand til at navigere med en naturlig respektfuldhed, autoritet, ydmyghed og autencitet i forskellige tværprofessionelle fora og organisatoriske domæner.

Målgruppen er børn og unge mellem 0 og 18 år med problemer i forhold til familie, skole, venner, fritid, skolefravær, mistrivsel og udvikling. Der lægges derfor vægt på at, du som medarbejder har teoretisk og praktisk viden og erfaring med børn og unge der har netop disse problemstillinger.

Indsatsen består af at styrke en tidlig forebyggende indsats for børn og unge i mistrivsel i samarbejde med skole, familie og andre aktører. Ved målrettet og hurtigt iværksat tværfaglig indsats at give personale og forældre indsigt i og redskaber til at håndtere problemfyldt adfærd. Udgangspunktet for arbejdet med målgruppen tager sit afsæt i en systemisk og narrativ tænkning om at børn og unge af mange grunde kan komme i fastlåste situationer hvor det som umiddelbart forekommer problemfyldt, adfærdsvanskeligt og mangelfuldt, kan opfattes som en invitation til at omgivelserne kreativt forholder sig til hvordan de bedst kan bidrage til udvikling.

Arbejdet består af:

 • Rådgivning/vejledning til forældre og skole om mulige forebyggende tiltag Deltagelse/mødeleder i netværksmøder
 • Samtaler med barn og/eller forældre
 • Relevante indsatser i samarbejdet mellem skole og hjem
 • Familierettede indsatser
 • Gruppeforløb for børn og/eller forældre
 • Henvisning til kommunens og andre tilbud
 • Koordinering af indsats til støtte for samarbejdet mellem skole og elev/barn
 • Tværfaglig brobygning mellem dagtilbud, skole, myndighed og PPR
Vi ønsker, at du:

 • Har relevant socialfaglig uddannelse
 • Har dokumenteret erfaring i arbejdet med børn, unge og familier i udsatte positioner
 • Erfaring fra det familieterapeutiske arbejdsfelt
 • Har en anerkendende tilgang
 • Kan arbejde systemisk og/eller narrativt
 • Er fleksibel og kan samarbejde på tværs af fag, centre og sektorer med mange aktører
 • Kan lide når der er fart over feltet og kan bevare overblikket i pressede situationer
 • Kan arbejde selvstændigt, målrettet og handlingsorienteret
Vi tilbyder:

 • Mulighed for at præge udviklingen af det gule team
 • Relevante kurser
 • Fokus på tværfagligt samarbejde
 • Supervision
 • Kompetente kollegaer og samarbejdspartnere
Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principperne i lokal løndannelse.

Der vil blive indhentet børneattest og offentlig straffeattest ved ansættelse.

Det er et krav at du har kørekort til personbil.

Praktisk information

Send din ansøgning og CV samt dokumentation for uddannelse, via vores rekrutteringsserver, sådan at vi har modtaget den senest den 7. august 2017 kl.12.00.

Der forventes afholdt ansættelsessamtaler i uge 33.

Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte leder af det gule team Karina Elkjær

på telefon 56 92 41 97

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune er en stor organisation med ca. 3.500 medarbejdere, og samtidig en unik kommunal arbejdsplads: Vi udgør en region for sig og arbejder med strategier og projekter, som danske kommuner normalt ikke kan. Vi har ansvar for områder som turisme og erhvervsudvikling, og står selv for internationale samarbejder og EU-programmer. Som den eneste kommune i landet har Bornholm sit eget Vækstforum og egen regional udviklingsplan, og vi har visionære planer for øens fremtid. Ikke mindst drømmen om at skabe et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi.

http://www.brk.dk kan du læse mere om Bornholms Regionskommune.

http://www.brk.dk/taetsammen kan du læse om projekt Tæt sammen hvor vi sætter fokus på kultur, fælles identitet og samarbejde, ved at beskrive de mange former for samarbejde i 12 fortællinger om regionskommunen.

Drømmer du om at bo og arbejde på Bornholm?

Målt på naturscenerier og kulturarv er Bornholm Danmarks rigeste kommune. Beregnet i minutter eller kilometer er vi ganske tæt på hovedstaden, men opgjort i sol, klipper og sandstrande - eller i tryghed, nærvær og livskvalitet - er vi en helt anden verden. Vi ved, at potentielle tilflyttere har brug for information, råd og vejledning, og derfor er du velkommen til at kontakte vores tilflytterkonsulent, Rune Holm. Han kan bl.a. fortælle, hvordan han kan hjælpe med at skaffe et job til din ægtefælle.

Kontakt Bornholms tilflytterkonsulent Rune Holm, 31 21 88 80, rh@bornholm.biz, Læs mere på http://www.flyttilbornholm.dk/

Ansøg nu
Kontakt
Bornholms Regionskommune
Ullasvej 23
3700
Rønne
Praktisk information
Oprettet
12-07-2017
Udløber
07-08-2017
Kviknummer
LJA-47653684
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Socialrådgivning
Beliggenhed
Beregn rute-/rejseplan