Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Socialrådgiver/ Socialformidler, Socialrådgiverafdelingen, Administrativ Stab, Sjællands Universitetshospital

Region Sjælland - Sjællands Universitetshospital Roskilde

Roskilde, Midtsjælland

Indrykket
24-07-2019
Kontakt
Region Sjælland - Sjællands Universitetshospital Roskilde
Sygehusvej 10
4000
Roskilde
Praktisk information
Oprettet
24-07-2019
Udløber
16-08-2019
Kviknummer
LJA-74540666
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Socialrådgivning

Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften Patienten er alt implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet.

Til hospitalets socialrådgiverafdeling søger vi en socialrådgiver 37 timer ugentligt pr. 1. oktober 2019.

Hospitalets socialrådgiverafdeling yder socialrådgiverbistand til patienter, der er tilknyttet følgende afdelinger/enheder: Klinisk Onkologisk Afdeling incl. palliation, Hæmatologisk Afdeling, Neurologisk Afdeling, Tværfagligt Smertecenter, Pædiatrisk Afdeling incl. børnepalliation samt målgruppen sårbare gravide. Afdelingen påtænker endvidere at yde rådgivning til patienter, der er tilknyttet udvalgte områder på vores medicinske afdelinger.

Generelt har hospitalets socialrådgiverfunktion til formål at betjene de borgere tilknyttet de nævnte afdelinger - som har et uopsætteligt behov for socialrådgiverbistand, og som på grund af hospitalsindlæggelse/sygdom ikke har mulighed for at henvende sig til primærkommunen og andre relevante instanser. Socialrådgiverafdelingen skal først og fremmest betjene indlagte patienter med henblik på at afbøde sociale følgevirkninger af sygdommen/tilstanden. Ambulante patienter betjenes efter aftale og i samarbejde med den henvisende afdeling.

Som socialrådgiver på hospitalet skal du yde socialrådgivning til patienter og pårørende, primært med tilknytning til Pædiatrisk Afdeling incl. børnepalliation, samt gruppen af sårbare gravide (Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling).

Hovedopgaver på Pædiatrisk Afdeling

  • Rådgive familier med børn med indgribende og langvarige lidelser og handicaps om muligheden for hjælp primært efter Servicelovens bestemmelser. Herunder også hjælp til at udfærdige ansøgninger og partshøringssvar

  • Bidrage med socialrådgiverfaglig viden i tværfaglige sammenhænge. Herunder undervise øvrige faggrupper samt deltage i specialespecifikke teammøder

  • Kontakte barnets hjemkommune for koordinering af indsatser

  • Udarbejde underretninger samt følge op på disse

 

Det børnepalliative område

  • Støttende samtaler til familier med børn med livstruende og livsbegrænsende tilstande

  • Udarbejde behovsbeskrivelser til brug for kommunens sagsbehandling

  • Udvikle samarbejdsplaner for indsatsen mellem region og kommuner

 

Hovedopgaver i forhold til målgruppen Sårbare Gravide

  • Udarbejde underretninger i samarbejde med jordemødrene

  • Deltage i fødekoordinerende møder

  • Deltage i samtaler med personale, kommune og den gravide

 

Socialrådgiverfunktionen betjener alle de adresser, hvor der er aktivitet, som Sjællands Universitetshospital er ansvarlig for. Den nye socialrådgiver vil få hovedarbejdssted på Sjællands Universitetshospital, Roskilde.

Socialrådgiverafdelingen består aktuelt af 2 socialrådgivere og 1 socialformidler.

En stilling som socialrådgiver for Tværfagligt Smertecenter og dele af de medicinske specialer er pt. også slået op.

Chefen for HR og Uddannelse er overordnet leder for afdelingen.

Kvalifikationer

Stillingen ønskes besat med en socialrådgiver/socialformidler med bred erhvervserfaring gerne fra hospitalssektoren og/eller primærsektoren.

Da du vil være den eneste socialrådgiver med fast tilknytning børneområdet og gruppen af sårbare gravide, forventer vi, at du er en fagligt stærk person med et grundigt og sikkert kendskab til relevant lovgivning og en person som af egen kraft formår at holde sig opdateret på området.

Endvidere er der tale om en stilling, hvor socialrådgiveren skal kunne agere tryghedsskabende og med overblik i potentielt konfliktfyldte situationer.

Vi ser gerne, at du har interesse for og erfaring i at formidle, koordinere og undervise.

Vi lægger vægt på gode kommunikations- og samarbejdsevner samt evne til at bevare et professionelt overblik. Endvidere lægger vi vægt på initiativ, engagement og selvstændighed samt en positiv indstilling til socialrådgiverafdelingens fremtidige udfordringer og udvikling.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger: Du er velkommen til at kontakte chef for HR og Uddannelse Lisbet Skou Rasmussen, tlf: 21 67 77 06 eller socialformidler Marianne Vinther (uge 30) 47 32 12 16, socialrådgiver Sanne Nyman (uge 31) 56 51 47 61, socialrådgiver Anette Holm Andreasen (uge 32 og 33), tlf: 47 32 12 12.

Ansøgningsfrist: 16.08.19

Ansættelsessamtaler: 22.08.19 hele dagen samt den 23.08.19 fra kl. 13 og frem.

Om Sjællands Universitetshospital

Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på. 

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh


Ansøg nu
Kontakt
Region Sjælland - Sjællands Universitetshospital Roskilde
Sygehusvej 10
4000
Roskilde
Praktisk information
Oprettet
24-07-2019
Udløber
16-08-2019
Kviknummer
LJA-74540666
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Socialrådgivning
Beliggenhed