Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Specialist til støttet byggeri

Haderslev Kommune

Haderslev, Syd- og Sønderjylland

Indrykket
12-09-2017
Kontakt
Haderslev Kommune
Gåskærgade 26-28
6100
Haderslev
Danmark
Praktisk information
Oprettet
12-09-2017
Udløber
01-10-2017
Kviknummer
LJA-49314614
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Administration, Kultur

Vil du være en del af det team, der de kommende år skal være med til at realisere Haderslev Kommunes nye og ambitiøse plan for byudvikling? Er du i stand til at omsætte strategiske mål og beslutninger til konkret sagsbehandling? Har du vilje til at indgå i konstruktive samarbejdsrelationer både internt og eksternt? Og har du flair for at arbejde med kompleks sagsbehandling, der har betydning for mange af kommunens borgere?

 

Haderslev Kommunes sekretariats- og udviklingsstab tilbyder en spændende stilling, hvor opgaven er at varetage kommunens rolle og forpligtigelser i forhold til det støttede byggeri. Haderslev Kommunes nuværende specialist går på pension, men efterlader et område, hvor der er styr på tingene, og hvor der er oparbejdet et godt og konstruktivt samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere.

 

De almene boligorganisationer er en af de vigtigste samarbejdspartnere, og kommunens specialist får bl.a. til opgave at medvirke til, at samarbejdet med kommunens 10-12 boligorganisationer resulterer i, at følgende pejlemærker for fremtiden realiseres:

 • At der skabes stærkere sammenhæng mellem de almene boligorganisationers planlægning og Haderslev Kommunes planer og strategiske udviklingsområder

 • At de almene boligorganisationer fremover fokuserer på renoveringsarbejder frem for nybyggeri og således medvirker til at nedbringe ledighedsprocenten (andelen af tomme boliger)

 • At de almene boligorganisationer fremover fokuserer på renoveringsarbejder og således overlader markedet for nybyggeri til private aktører alternativt indgår i et samarbejde med private

 • At de almene boligorganisationer i planlægningen medtænker Haderslev Kommunes ambition om at være uddannelsesby, og at der fokuseres på at tilvejebringe små, billige boliger til markedet.

 

Pejlemærkerne indgår som et væsentlig led i Haderslev Kommunes overordnede visioner for byudvikling, som bl.a. sigter efter at renovere den ældre, almene boligmasse i forhold til at fremme bosætning og understøtte Haderslev som uddannelsesby. Et særligt sigte for kommunen er at udvikle Jomfrustien, Havnen og det tidligere Haderslev Sygehus som attraktive vækstområder.

 

Stillingen

Stillingen som specialist indebærer varetagelsen af kommunens rolle og forpligtigelser i forhold til støttet byggeri. Kommunens myndighedsopgave er reguleret i lov om almene boliger og i lov om leje af almene boliger, og derfor skal den nye specialist arbejde med sagsbehandling inden for lovgivningens rammer, herunder varetage tilsynsforpligtigelsen og vejledningsopgaven i forhold til de almene boligforeninger. I Haderslev Kommune varetages vejledningsopgaven og tilsynsforpligtigelsen i et ukompliceret og uformelt samarbejde, og i det hele taget lægges der vægt på at vedligeholde gode samarbejdsrelationer både internt og eksternt.

 

Internt samarbejder specialisten med byggesagsafdelingen, økonomi og udbudsafdelingen, integrationsområdet, ældreområdet og med psykiatrien. De eksterne samarbejdspartnere vil udover de almene boligforeninger være Landsbyggefonden, realkreditinstitutterne, rådgivningsfirmaer (arkitekter og ingeniører) og private entreprenører.

 

Der er derfor tale om to fokusområder: At varetage en korrekt sagsbehandling og have fokus på at vedligeholde de gode samarbejdsrelationer i opgaveløsningen.

 

Stillingen er indplaceret i stabsafdelingen Sekretariat og Udvikling, og vedkommende bliver derfor en del af et større fagligt fællesskab, hvor fokus er på at betjene politikere og direktion samt at varetage sagsforberedelsen i forhold til den strategiske udvikling i Haderslev Kommune. Specialisten refererer i det daglige til afdelingschefen for staben, og afdelingschefen refererer direkte til kommunaldirektøren.

 

Staben servicerer således det politiske niveau og den administrative ledelse, og denne rolle indebærer, at den nye specialist vil få til opgave at udarbejde dagsordenpunkter og indstillinger til administrativ og politisk behandling.

 

Personen

Den nye specialist er en person, der kan fordybe sig i sagsbehandlingens komplekse sammenhænge og med energi og engagement bidrage til at udvikle arbejdspladsen, samarbejdsrelationerne og samtidig sætte et personligt præg på opgaveløsningen.

 

Den nye specialist har i øvrigt følgende personlige og faglige kvalifikationer:

 • Erfaring med sagsbehandling i kommunalt eller regionalt regi

 • Erfaring med kommunale administrative systemer, og kan kvalificeret indgå i faglige beslutningsprocesser

 • Kendskab til boligområdet og meget gerne med erfaring fra det støttede byggeri

 • Gode formidlingsevner samt organisatorisk forståelse og er god til at skabe relationer til samarbejdspartnere både eksternt og internt

 • Åben og tillidsskabende i sin tilgang til andre mennesker og en udpræget holdspiller, der ser muligheder fremfor begrænsninger

 • Overholder deadlines og er med til at skabe overblik og ro i komplekse sammenhænge

 • Tør give noget af sig selv og har humoren med på jobbet.

 

Det forventes, at den nye specialist har en uddannelsesmæssig baggrund som f.eks. cand.merc.(jur.), cand.oecon., revisor eller anden relevant uddannelse. Derudover besidder den rigtige ansøger en viden om og interesse for samfundsudvikling og arbejdet i en politisk ledet organisation.

 

Ansøgningen

Skriv en motiveret ansøgning med CV mm., og søg stillingen på: www.haderslev.dk/job. Ansøgningen og relevante bilag vedhæftes i Word- eller PDF-format.

 

Ansøgningsfrist: Søndag den 1. oktober 2017.

 

Stillingen ønskes besat den 1. december 2017. Alle kvalificerede, uanset køn, alder og etnisk baggrund, opfordres til at søge stillingen.

 

Da Haderslev Kommune sender post digitalt til medarbejdere og kommende medarbejdere, er det en forudsætning for at opnå ansættelse hos Haderslev Kommune, at man har en digital postkasse, eller en e-Boks og kan modtage digital post fra alle offentlige myndigheder.

 

Vil du vide mere?

Spørgsmål om stillingen kan rettes til afdelingschef Merete Skovgaard-Jensen, 74 34 00 11 eller mesj@haderslev.dk, eller til partner i MUUSMANN Chris Petersen, 81 71 75 16 eller cep@muusmann.com.

 

Læs stillings- og personprofilen på www.haderslev.dk  og www.muusmann.com/stillinger.

 


Ansøg nu
Kontakt
Haderslev Kommune
Gåskærgade 26-28
6100
Haderslev
Danmark
Praktisk information
Oprettet
12-09-2017
Udløber
01-10-2017
Kviknummer
LJA-49314614
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Administration, Kultur
Beliggenhed
Beregn rute-/rejseplan