Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

To spændende rådgiverstillinger på voksenområdet i Sorø Kommune Den ene med ungefokus og den anden med en faglig koordinatorfunktion

Sorø Kommune

Sorø, Vestsjælland

Indrykket
19-12-2019
Kontakt
Sorø Kommune
Rådhusvej 8
4180
Sorø
Danmark
Praktisk information
Oprettet
19-12-2019
Udløber
26-01-2020
Kviknummer
LJA-78308181
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Administration, Konsulent og rådgivning

Kan du navigere i en foranderlig og travl hverdag?

 

og har du sagsbehandlerkompetencer indenfor det specialiserede socialområde og lyst til at blive en del af en organisation som vægter udvikling og tværgående samarbejde højt? Så er det måske dig, vi søger som vores nye kollega!

 

Social Service, Team Handicap og Psykiatri i Sorø Kommune, har to stillinger til besættelse pr. 1. marts 2020, da to af vores kollegaer har søgt nye udfordringer. Den ene stilling er på 30 timer ugentligt og den anden er på 34 timer ugentligt.

 

Ungefokus i den ledige stilling på 30 timer: Stillingen omfatter sagsbehandling i forhold til borgere på psykiatri, misbrug og socialt udsatteområdet og er primært målrettet unge mellem 18-29 år. I stillingen ligger også, at du deltager som repræsentant for Team Handicap og Psykiatri i Unge Team Sorø, som udgør den sammenhængende ungeindsats i Sorø Kommune.

 

Faglig koordinatorfunktion i den ledige stilling på 34 timer: Stillingen er delt mellem en faglig koordinatorfunktion på 15 timer om ugen og en sagsbehandlerfunktion i den resterende tid i forhold til borgere på psykiatri, misbrug og socialt udsatteområdet, primært i forhold til borgere fra 30 år og opefter.

 

Generelt om sagsbehandleropgaverne i Team Handicap og Psykiatri:

Vi arbejder efter VUM-metoden og i et IT system, der understøtter sagsbehandlingen.

 

Det vil være en fordel at du har erfaring i at arbejde i en kommunalt ledet organisation, hvor vi på det specialiserede voksenområde løbende arbejder med omstillings- og udviklingsprocesser for at målrette og optimere vores opgaveløsning både i eget team, i forhold til vores indsatser til borgerne og i forhold til den samlede organisation på velfærdsområdet.

 

Opgaverne er mange og dagene er meget forskellige, så du skal være parat til at tage udfordringerne i varetagelse af sagsbehandlingsopgaver, som beskrevet nedenfor:

 

Sagsbehandling i forhold til:

 

 • Socialpædagogisk støtte

 • Beskyttet beskæftigelse

 • Aktivitets-og samværstilbud

 • Botilbud midlertidige og længerevarende

 • Misbrug

 • Magtanvendelsesbestemmelserne

 • 141-handleplan

 

 

Med udgangspunkt i disse nøgleopgaver lægger vi stor vægt på samarbejdet med vores leverandører og samarbejdet på tværs af fagcentre, så indsatsen for den enkelte borger bliver sammenhængende, helhedsorienteret og bæredygtig.

 

Den faglige koordinatorfunktion består i er at yde støtte til leder og team indenfor den faglige del af Team Handicap og Psykiatris opgaveområde. Det vil sige både i forhold til psykiatri, misbrug og handicapsager. Funktionen rummer ikke personaleledelse.

 

Af konkrete opgaver kan nævnes:

 

 • Understøttelse af den daglige drift ved faglig sparring på opgaveløsningen.

 • Sikring af faglig introduktion af nyansatte i teamet.

 • Medvirke til iværksættelse, kvalitetssikring og systematisk opfølgning på planlagte indsatser, så resultater og effekter bliver synliggjort, og der kan iværksættes korrigerende handlinger ved behov.

 • Understøtte leder i at implementere, omsætte og forankre gældende og ny lovgivning, politiske beslutninger, strategier, handleplaner m.v. i daglige, faglige beslutninger og konkrete indsatsplaner.

 • Følge med i ny lovgivning på området og sikre at det tages op på teammøder.

 • Følge med i principafgørelser fra Ankestyrelsen samt de afgørelser Ankestyrelsen træffer i forhold til Sorø Kommune, hvor kommunen ikke får medhold og sikre at det systematisk tages op på teammøder.

 • Understøtte klagesagsbehandling.

 • Medvirke ved ledelsestilsyn sammen med leder af Team Handicap og Psykiatri med henblik på at sikre korrekt sagsbehandling og et ensartet serviceniveau.

 • Understøtte ensartet tilgang til udredning og scoring i anvendte funktionsvurderingssystemer, herunder IT anvendelse i samarbejde med Nexus superbruger.

 • Koordinere teammøder i samarbejde med leder af Team Handicap og Psykiatri.

 • Medvirke til at sikre et godt samarbejde i teamet og på tværs i organisationen.

 

 

I forhold til begge stillinger søger vi kollegaer som har følgende faglige og personlige kompetencer:

 

 • Du har en socialfaglig, pædagogisk eller sundhedsfaglig uddannelse

 • Du har indgående kendskab til lovgivningen på området

 • Du har erfaring med sagsbehandling på myndighedsområdet

 • Du har tværfaglige samarbejdskompetencer

 • Du kan håndtere komplicerede samtaleforløb med respekt og lydhørhed for andre mennesker

 • Du ser borgerne som aktive medspillere og evner selv at være en aktiv medspiller

 • Du kan skabe tillid og tryghed

 • Du kan bevare overblik, dømmekraft og beslutningsevne i en foranderlig dagligdag

 • Du kan reflektere over egen og andres praksis med henblik på såvel personlig udvikling, som faglig udvikling og sparring i teamet.

 • Du er omstillingsparat og er indstillet på at indgå i nye initiativer og måder at løse opgaverne på når dette er påkrævet, herunder om nødvendigt at påtage dig opgaver i forhold til andre målgrupper end psykiatri

 • Du har gode kommunikative evner, både i tale og skrift

 • Du behersker IT på brugerniveau

 • Du har kørekort til bil

 

 

Vi tilbyder:

 

 • Dygtige og engagerede kollegaer

 • Ledelse der vægter dialog, anerkendelse og tillid højt

 • Faglig sparring og kollegialt sammenhold

 • Mulighed for supervision

 • Humor og arbejdsglæde

 • Spændende og udfordrende arbejdsområder

 • Under hensyntagen til den fælles opgaveløsning, er der mulighed for selvtilrettelæggelse og fleksibel arbejdstid

 

 

Løn og ansættelsesforhold:

Løn afklares med forhandlingsberettigede organisation.

 

Der skal på forlangende kunne fremvises gyldigt kørekort og straffeattest.

 

Ønske om yderligere oplysninger vedr. stillingen fås ved henvendelse til:

Leder af Social Service Kasia Vad kava@soroe.dk

 

Ansøgningsfristen til begge stillinger er d. 26. januar 2020

 

Ansættelsessamtalerne forventes afholdt onsdag d. 29. januar 2020.

 

I Sorø Kommune ser vi mangfoldighed som en styrke, og vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen uanset alder, køn, race, religion og etnisk tilhørsforhold. Værdigrundlaget i Sorø Kommune er: troværdighed, engagement og arbejdsglæde, dialog, åbenhed og anerkendelse.

 

Sorø Kommune er en røgfri arbejdsplads.

 

Kommunen har knap 30.000 indbyggere og er beliggende midt på Sjælland i et naturskønt område med søer og skove. Sorø Kommune har ca. 2.200 medarbejdere.

 

Antal ledige stillinger:

 

Kørekort:

B

Ansøg nu
Kontakt
Sorø Kommune
Rådhusvej 8
4180
Sorø
Danmark
Praktisk information
Oprettet
19-12-2019
Udløber
26-01-2020
Kviknummer
LJA-78308181
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Administration, Konsulent og rådgivning
Beliggenhed